otázky k 19. 3.

  1. O jaké příbuzenské vztahy a právní kroky opíral své nároky na španělskou korunu Filip V.?
  2. Jaké byly důsledky dynastické politiky Ludvíka XIV. týkající se jeho nemanželských dětí?
  3. Proč se druhou ženou Filipa V. stala Isabella (Alžběta) Parmská?
  4. V jakých zemích panovali synové Isabelly Parmské?