DÚ č. 6: "Být kaplanem v Česku: zdroje nejistoty a nacházení opory"

Přečtěte si článek a explicitně vypište (nebo se snažte dovodit):

1. Cíl výzkumu

2. Výzkumný problém

3. Výzkumný design

4. Výzkumné otázky

5. Metody sběru dat

6. Metody analýzy dat

7. Co Vás na textu zaujalo.  

Maximální počet slov je 1000 (pro extra psavce :)).