DÚ č. 10: "(Ne)bezpeční Romové? Analýza významu bezpečnosti ve vztahu k Romům ve vládních dokumentech České a Slovenské republiky"

Přečtěte si článek a stručně shrňte, co si z jeho četby odnášíte.

Dále se zaměřte na zdroje dat a na to, jakým způsobem byly vybírány a jak s nimi bylo dále pracováno.

Maximální počet slov je 1000 (pro extra psavce :)).