Ukažte rozdíly v užitých jazykových prostředcích na straně novinářky a na straně M.V. Jaké komunikační strategie M.V. používá?M

Opened: Friday, 17 January 2020, 12:00 AM
Due: Friday, 24 January 2020, 12:00 AM

Odpovědi nahrajte sem.