Najděte v textu prostředky příznakové z hlediska slovní zásoby; ve vztahu k předchozímu textu prostředky jazykově "nekorektní".

Opened: Friday, 17 January 2020, 12:00 AM
Due: Friday, 24 January 2020, 12:00 AM

Odpovědi nahrajte sem.