Zařaďte do stylové oblasti/žánru, zdůvodněte formu vyjádření.

Opened: Friday, 17 January 2020, 12:00 AM
Due: Friday, 24 January 2020, 12:00 AM

Odpovědi nahrajte sem.