Zopakujte si možnosti vyjadřování komunikačních funkcí, posuďte z tohoto hlediska zadaný text.

Opened: Friday, 17 January 2020, 12:00 AM
Due: Friday, 24 January 2020, 12:00 AM

Odpovědi nahrajte sem.

Karlík, P., a kol. (2012): Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN