Typy a funkce adjektiv - vyhledejte, zvažte funkční možnosti v textu.

Opened: Friday, 17 January 2020, 12:00 AM
Due: Friday, 24 January 2020, 12:00 AM

Odpovědi nahrajte sem.