Diskrétní pravděpodobnost - interaktivní materiály

Otevření: Středa, 23. října 2024, 01.00
Termín: Středa, 30. října 2024, 00.00

Vyberte na internetu 3 materiály týkající se teorie grafů a zpracujte jejich hodnocení z pohledu možnosti využití ve výuce.