Vzdělávací cíle Vv

Opened: mardi 29 octobre 2019, 00:00
Due: mardi 5 novembre 2019, 00:00

V aktuálním Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání vyhledejte vzdělávací cíle, které naplňuje předmět výtvarná výchova. Cíle si sepište.