Vzdělávací cíle Vv

Opened: Dienstag, 29. Oktober 2019, 00:00
Due: Dienstag, 5. November 2019, 00:00

V aktuálním Rámcově vzdělávacím programu pro základní vzdělávání vyhledejte vzdělávací cíle, které naplňuje předmět výtvarná výchova. Cíle si sepište.