Hodnocení žákovských řešení vybrané úlohy

Opened: Tuesday, 27 August 2019, 12:00 AM
Due: Tuesday, 3 September 2019, 12:00 AM

Ohodnoťte připojená žákovská řešení široce otevřené úlohy. Hodnocení proveďte na základě domluvených kritérií a hodnocení zaneste do domluveného souboru v Excelu.