Návrh široce otevřené úlohy

Opened: Tuesday, 27 August 2019, 12:00 AM
Due: Tuesday, 3 September 2019, 12:00 AM

Navrhnětě zadání široce otevřené úlohy ze svého aprobačního předmětu.

Úloha bude pro jednotlivce a měla by být zvládnutelná v časovém rozsahu 20 až 40 minut.