Shrnutí literatury k minulé přednášce

Připojte shrnutí textu A a textu B - v rozsahu 2 - 5 n.s.

Shrnutí by mělo zahnovat odpovědi na následující otázky: