DÚ č. 1 (individuální): návod a informovaný souhlas

Opened: Wednesday, 20 February 2019, 12:00 AM
Due: Monday, 25 March 2019, 8:00 PM
Na základě výzkumného cíle a výzkumných otázek formulujte návod k rozhovoru. Obsahem má být sled okruhů a konkrétních otázek. K návodu připojte rovněž návrh znění e-mailu, jehož prostřednictvím budete danou osobu o rozhovor žádat, a také návrh informovaného souhlasu. Pokud Vám nad vypracováním úkolu vznikne nějaká otázka či pochybnost, neváhejte ji/je do textu napsat. Výsledný text nesmí mít méně než 1,5 normostrany. Soubor pojmenujte standardním způsobem.
Cíl: porozumět tomu, jak lidé ne/prožívají svou účast ve volbách
Výzkumné otázky:
Jaké je prožívání účasti ve volbách v různých typech voleb?
Jaké emoce (pokud nějaké) mají lidé s volbami spojené?