Zpráva z psychiatrické praxe_2018/2019_BVSK

Opened: Tuesday, 13 November 2018, 12:00 AM
Due: Saturday, 19 January 2019, 12:00 AM
Odevzdejte písemnou zprávu o praxi na psychiatrickém oddělení podle následující osnovy:
1. popis oddělení
2. co jste od praxe očekávali, co Vám praxe dala
3. krátká kazuistika
4. popis specifického oš. problému (např. péče o pacienta před, v průběhu a po ECT, péče o agresivního pacienta, použití omezovacích prostředků, použití klecového lůžka, ergoterapie, komunikace s pacientem s poruchou vnímání, osobnosti...)