Konspekt č. 4: Texty o pojetí kvality v kvalitativním výzkumu

Opened: Friday, 12 February 2016, 12:00 AM
Due: Monday, 12 March 2018, 8:00 PM

Přečtěte si kapitolu 2 z knihy "Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách" (Švaříček, Šeďová; s. 28-50), dále kapitolu 12 z knihy "Kvalitativní výzkum. Základní metody a aplikace" (Hendl; s. 335-348) a nakonec kapitolu 3 z knihy "Organizational Ethnography. Studying the Complexities of Everyday Life" (Schwartz-Shea, Yanow; s. 56-82). Proveďte syntézu a porovnání různých přístupů (text lze strukturovat např. tak, že vyberete klíčové pojmy a následně vysvětlujete jejich pojetí u různých autorů). Pokud budete mít otázky či nejasnosti, formulujte je. Výsledný text nesmí mít méně než 4 normostrany a musí obsahovat bibliografické odkazy na konspektované kapitoly.

Úkol se odevzdává individuálně, soubor přiložte ve formátu .doc nebo .docx a pojmenujte jej PRIJMENI_KM_K4.

Úkol odevzdejte pokud možno včas, pozdější odevzdání bude příčinou sníženého bodového hodnocení (polovina se zaokrouhlením dolů - tj. místo 4 bodů dostanete 2, místo 3 bodů 1, místo 2 bodů také 1).