Popis korpusu

Otevřené: Čtvrtek, 19. října 2017, 00.00
Termín: Úterý, 24. října 2017, 23.00

Na základě prezentace (pro nepřítomné na semináři) a volby na hodině (viz přiložený dokument) krátce popište jeden vybraný akvizční korpus češtiny z těchto hledisek: vznik / rok zveřejnění, velikost, lemmatizace, morfologické značky, charakteristika korpusu (psaný/mluvený, charakter textů, rodilí/nerodilí mluvčí), chybová anotace, dostupnost/přístup (veřejné/neveřejné, rozhraní), atd.

Inspirovat se můžete na stránkách AKCESu, popisy tam ovšem nejsou zcela aktuální. Pokud se nebudete moci do vybraného korpusu dostat, napište mi e-mail. Úkol mi pošlete do úterý, zároveň budete korpus prezentovat na dalším semináři.

Distanční studentky prosím o popis tří korpusů, přičemž jeden z nich bude CZESL-SGT.