Popis korpusu

Otevřené: Sobota, 14. října 2017, 00.00
Termín: Neděle, 29. října 2017, 23.00

Popište vybraný korpus (viz dohoda na hodině a příloha) podle zadání v prezentaci (např. velikost, druhy textů. lemmatizace atd.). Popis nahrajte do moodlu. Pokud vám to nepůjde, pošlete nám ho na e-mail bara.kukrechtova@seznam.cz a loginov.katerina@gmail.com do neděle 29. října. Do korpusu se prosím také podívejte. Pokud vám nepůjde zřídit přístup, napište nám. Na hodině budete korpus také prezentovat ústně, připravte si prosím postřehy z hlediska uživatele (intuitivnost práce v rozhraní, přístupnost atp.).