Odevzdání harmonogramu bc. práce (pondělí, 11. říjen 2021, 13.00)

Due: Monday, 11 October 2021, 1:00 PM

Termíny pro následující činnosti:

1. rešerše literatury (od - do)

2. návrh metodologie (od - do)

3. vytváření dat (od - do)

4. analýza dat (od - do)

5. napsání teoretické části práce (od - do)

6. formulace zjištění (od - do)

7. napsání empirické části práce (od - do)

8. první verze celé práce (od - do)

9. odevzdání práce (od - do)