Topic outline

  • General

    Kurz Reflexivní praxe HV v MŠ III - S OPB01H1D5B je založen jako řešení bezprecedentní situace dané nouzovým stavem v ČR. Témata zahrnují náhradní úkoly za výuku - přítomnost v dětském tanečním souboru.

  • Průběh zkoušky/lekce v předškolním a mladším školním oddělení

  • Taneční pásmo pro předškolní děti

  • Klavírní korepetice

  • Téma - příprava - vystoupení