Тематический план

 • Ke kurzu jsou skripta, kde jsou podrobně popsána témata, které probíráme. Dodatečným materiálem je kniha Teorie množin od Balcara a Štěpánka. Oba zdroje můžete stáhnout zde.

 • Axiomy teorie množin (19.2. - 25.2.)

  Kapitola 1.1 ve skriptech (1).

 • Axiomy teorie množin (26.2. - 3.3.)

  Kapitola 1.1 a 1.2 ve skriptech (1).

 • Porovnávání velikostí množin

  Kapitola 2.1 a 2.2 ve skriptech (1).

 • Velikost množiny reálných čísel

  Kapitola 2.2 a Kapitola 2.3 ve skriptech (1).

 • Axiom výběru

  Kapitola 2.2 a kapitola 3.1 ve skriptech (1).

 • Dobré uspořádání a princip dobrého uspořádání

  Kapitola 3.2 ve skriptech (1).

 • Princip maximality

  Kapitola 3.3 a 3.3.3 ve skriptech (1).

 • Filtry a ultrafiltry

  Kapitola 3.3.1 ve skriptech (1).

 • Ordinální čísla

  Kapitola 4.2 a 4.4 (bez důkazu Lemma  4.10), Lemma 4.14 a Lemma 4.19 ve skriptech (3).

 • Kardinální čísla

  Fakt 4.9 a 4.10, Kapitola 4.2, Věta 4.13 a 4.14, Kapitola 5, 5.1, 5.3, 5.4 a 5.5 ve skriptech (1). Věta 4.15 a Věta 4.24 ve skriptech (3).