Topic outline

 • Kondiční testy

  Pro první a druhý ročník Bc. TV a Kondiční gymnastiku NMgr. TV (úkol plňte ve vlastní rubrice).

  Cekem 10 testů otestuje a hlavně alespoň částečně udrží Vaši kondici během doby nucené distanční formy studia. Vašim úkolem je provést a natočit všechny testy dle instrukcí ve videu a posbírat alespoň 28 bodů muži a 25 bodů ženy pro splnění jedné části zápočtu. Úroveň kondice a svalové síly souvisí s požadovanými gymnastickými prvky.

  Jedná se o výzvu, kterou jsem v létě cvičila se svými klienty (omluvte tedy prosím neformálnost).

  Váš úkol:

  1.Provést testy a natočit se při nich. Vybrat nejlepší možné provedení a všech 10 testů sestříhat do jednoho videa (např. velmi jednoduchá mobilní verze youcut atd.). Video nahrát do moodlu. Pokud by byl problém s velikostí, je možné nahrát na youtube a poslat odkaz. Po vyhodnocení můžete ihned smazat.

  2. Na začátku všech dílčích videí řeknete o kolikátou výzvu se jedná a na konci správný počet opakování.

  3. Zapíšete svůj počet opakování do sdílené tabulky - doplním později (soutěží mezi sebou 1. i 2. ročník)

  4. Ukončení testování je 15.4. 2020

  5. První tři v každé disciplně získají body pro svůj ročník (1. místo v disciplně 3 body, 2. místo 2 body, 3. místo 1 bod). Necvičte tedy jen na splnění 3 bodové hranice, ale pojďte do toho naplno na nejvyšší výkon. Cvičte správně technicky dle instrukcí, za špatnou techniku hrozí neuznání. Můžete konzultovat v průběhu...

  Poznámky k testům:

  Gymnastické dovednosti jsou velmi lehké, proto pro získání bodů z výmyku měním podmínky pro muže- doskočná hrazda a pro ženy dosažná, hrazda nad hlavou - paže mohou být pokrčené. Tento test plňte pouze v případě, že to podmínky dovolí vzhledem k situaci.

  U Jacíka počítáte každý stoj.

  Bodové ohodnocení:

  Výzva                      1 bod      2 body    3 body

  1. Kliky 30s                  20           30          36

  2. Sed leh 30s              10            18         23

  3. Angličáky 30s            10            12         13

  4. Předklon                    0              7         14

  5. Plank                        2              4           7

  6. Výpady                    25            38          45

  7. Jacík 1'                    16             20         22

  8. Gymnastika                2               4         10

  9. Angličáky 100x           6               5          4

  10. Maximum kliky          M20          M35        M50

                                    Ž10          Ž20         Ž30

  Příklad plnění výzvy 100 angličáků - lze pod 4 minuty zvládnout hravě,na pohodu... všechny testy jsou splnitelné na plný počet bodů a ještě mnohem lépe - byly tvořeny pro klienty ve věku 30-50 let. Vy jste v plné síle a kondici. Nejvyší počet bodů za deset výzev a např. rekord ve 100 angličácích získala 53letá klientka ve skvělé kondici - 3:32. Očekávám, že to překonáte.

 • Seminární práce - Úvodní a průpravná část cvičební jednotky

  Pouze pro 1. ročníkt TVS

  Seminární práce na úvodní a průpravnou část hodiny

  → stručně vypsat, uvědomovat si to po celou dobu tvorby hodiny!

  1. Cíl hodiny:
  2. Téma hodiny:
  3. Délka vyučovací jednotky:
  4. Časové rozvržení:
  5. Věková skupina:
  6. Forma vyučující jednotky:
  7. Metody výuky:
  8. Podmínky:
  9. Prekoncept/předpoklady:
  10. Pedagogické zásady vedení hodiny:
  11. Základní koncept 4F (fun, fundamental, fitness, friendship) = rozvoj klíčových kompetencí

   

  →Rozepsat a rozvést jednotlivé části dle výše určeného cíle a rozvržení hodiny!

  1. Úvodní část: úvod, zahřátí
  2. Průpravná část: rozcvičení, průpravná cvičení (podle cíle hlavní části vyučovací jednotky) zde budou nákresy v tabulce názvoslovný Popis cviku, počet opakování, obrázek stažený, nebo nakreslený, fyziologický účinek! nebo dle níže uvedené tabulky.
  3. Hlavní část: ---
  4. Závěrečná část: ---

  grafické znázornění

  názvoslovný popis

  fyziologický účinek

  varianty cviku

   

  → Reflexe a zdroje!

   Připomínám ze zimního semestru dynamičtější formy rozcvičení,jeden ze způsobů viz. video:

 • Videa s kondičními testy, nebo odkazy na videa, seminární práce

  Zde prosím vkládejte své seminární práce a sem nahrávejte svá videa s plněním testů.