Topic outline

 • Kondiční testy

  Pro první ročník Bc. TV

  Cekem 10 testů otestuje a hlavně alespoň částečně udrží Vaši kondici během doby nucené distanční formy studia. Vašim úkolem je provést a natočit všechny testy dle instrukcí ve videu a posbírat alespoň 28 bodů muži a 25 bodů ženy pro splnění jedné části zápočtu. Úroveň kondice a svalové síly souvisí s požadovanými gymnastickými prvky v rámci tohoto i dalšího předmětu gymnastika 2-4.

  Jedná se o výzvu, kterou jsem v létě cvičila se svými klienty (omluvte tedy prosím neformálnost).

  Váš úkol:

  1.Provést testy a natočit se při nich. Vybrat nejlepší možné provedení a všech 10 testů sestříhat do jednoho videa (např. velmi jednoduchá mobilní verze youcut atd.). Poslat odkaz, youtube nebo google apod. Po vyhodnocení můžete ihned smazat.

  2. Na začátku všech dílčích videí řeknete o kolikátou výzvu se jedná a na konci správný počet opakování.

  3. Zapíšete svůj počet opakování do sdílené tabulky.

  4. Ukončení testování je 15.4. 2020

  5. Necvičte  jen na splnění 3 bodové hranice, ale pojďte do toho naplno na nejvyšší výkon. Cvičte správně technicky dle instrukcí, za špatnou techniku hrozí neuznání. Můžete konzultovat v průběhu...

  Poznámky k testům:

  Gymnastické dovednosti jsou velmi lehké, proto pro získání bodů z výmyku měním podmínky pro muže- doskočná hrazda a pro ženy dosažná, hrazda nad hlavou - paže mohou být pokrčené. Tento test plňte pouze v případě, že to podmínky dovolí vzhledem k situaci.

  U Jacíka počítáte každý stoj.

  Bodové ohodnocení:

  Výzva                      1 bod      2 body    3 body

  1. Kliky 30s                  20           30          36

  2. Sed leh 30s              10            18         23

  3. Angličáky 30s            10            12         13

  4. Předklon                    0              7         14

  5. Plank                        2              4           7

  6. Výpady                    25            38          45

  7. Jacík 1'                    16             20         22

  8. Gymnastika                2               4         10

  9. Angličáky 100x           6               5          4

  10. Maximum kliky          M20          M35        M50

                                    Ž10          Ž20         Ž30

  Příklad plnění výzvy 100 angličáků - lze pod 4 minuty zvládnout hravě,na pohodu... všechny testy jsou splnitelné na plný počet bodů a ještě mnohem lépe - byly tvořeny pro klienty ve věku 30-50 let. Vy jste v plné síle a kondici. Nejvyší počet bodů za deset výzev a např. rekord ve 100 angličácích získala 53letá klientka ve skvělé kondici - 3:32. Očekávám, že to překonáte.

  • Seminární práce - Úvodní a průpravná část cvičební jednotky

   Pouze pro 1. ročníkt TVS letní semsetr!!!!!

   Seminární práce na úvodní a průpravnou část hodiny

   → stručně vypsat, uvědomovat si to po celou dobu tvorby hodiny!

   1. Cíl hodiny:
   2. Téma hodiny:
   3. Délka vyučovací jednotky:
   4. Časové rozvržení:
   5. Věková skupina:
   6. Forma vyučující jednotky:
   7. Metody výuky:
   8. Podmínky:
   9. Prekoncept/předpoklady:
   10. Pedagogické zásady vedení hodiny:
   11. Základní koncept 4F (fun, fundamental, fitness, friendship) = rozvoj klíčových kompetencí

    

   →Rozepsat a rozvést jednotlivé části dle výše určeného cíle a rozvržení hodiny!

   1. Úvodní část: úvod, zahřátí
   2. Průpravná část: rozcvičení, průpravná cvičení (podle cíle hlavní části vyučovací jednotky) zde budou nákresy v tabulce názvoslovný Popis cviku, počet opakování, obrázek stažený, nebo nakreslený, fyziologický účinek! nebo dle níže uvedené tabulky.
   3. Hlavní část: ---
   4. Závěrečná část: ---

   grafické znázornění

   názvoslovný popis

   fyziologický účinek

   varianty cviku

    

   → Reflexe a zdroje!

    Připomínám ze zimního semestru dynamičtější formy rozcvičení,jeden ze způsobů viz. video: