Topic outline

 • Úkoly do 27. 3. 2020

  Pusťte si, prosím, úvodní text z 6. a 12. lekce z Portugalštiny nejen pro samouky a napište resumé těch textů podle poslechu (můžete si text pustit dvakrát). Resumé obou textů mi, prosím, vložte sem na Moodle. Bude to pro Vás výborný trénink na zápočtový test (ten poslech, ne ten Moodle:). Vypracujte si také cvičení z učebnice, která jsem Vám zadal v mailu (118/19, 204/9, 208/11, 15). Cvičení mi sem dávat nemusíte, zkontrolujte si je podle klíče. Dále Vás prosím o vypracování cvičení na slovesa, která jsem Vám rozdal na hodině a která už jsme částečně udělali. Tato cvičení mi, prosím, dejte také sem na Moodle. Všechny úkoly sem, prosím, vložte do 27. 3. Pěknou zábavu:)

  Níže jsem Vám nahrál řešení cvičení na slovesa. Tak příjemné opravování:) Pokud bude mít někdo jakoukoliv pochybnost nebo dotaz, můžete mi napsat na mail a já Vám to vysvětlím.

 • Úkoly do 10. 4. 2020

  Pusťte si, prosím, úvodní text z 13. a 19. lekce z Portugalštiny nejen pro samouky a napište resumé textů z těchto lekcí podle poslechu (můžete si text pustit dvakrát). Resumé obou textů mi, prosím, vložte sem na Moodle. Vypracujte si také, prosím, následující cvičení z učebnice: 221/ 4, 5, 222/10, 223/12, 316/4, 5, 317/8. Cvičení mi sem dávat nemusíte, zkontrolujte si je podle klíče. Dále Vás prosím o vypracování cvičení na slovesa v přiloženém pdf souboru. Tato cvičení mi, prosím, dejte také sem na Moodle. Ještě Vás prosím o napsání slohu na téma Uma história inacreditável. Napište mi tedy nějaký těžko uvěřitelný příběh, který se Vám buď stal nebo nestal a já budu jako obvykle hádat, jestli je to pravda nebo ne (tento úkol neplatí pro Sandru:). Všechny úkoly sem, prosím, vložte do 10. 4. Pěknou zábavu:)

  Níže najdete řešení všech cvičení z pdf souboru. Pokud budete mít jakoukoliv pochybnost či dotaz, můžete mi napsat na mail. Příjemné opravování.

 • Domácí příprava do 24. 4 2020

  Pusťte si, prosím, úvodní text ze 17. a 24. lekce z Portugalštiny nejen pro samouky a napište resumé textů z těchto lekcí podle poslechu (můžete si text pustit dvakrát). Resumé obou textů mi, prosím, vložte sem na Moodle. Vypracujte si také, prosím, následující cvičení z učebnice: 283/3, 284/4, 5, 7 a 8, 380/2, 381/3 a 4, 384/5 a 8. Cvičení mi sem dávat nemusíte, zkontrolujte si je podle klíče. Dále Vás prosím o vypracování cvičení na slovesa v přiloženém pdf souboru (dělejte pouze cvičení na slovesa, vyprávět o oslavě nemusíte). Tato cvičení mi, prosím, dejte také sem na Moodle. Všechny úkoly sem, prosím, vložte do 24. 4. Pěknou zábavu:)

 • Domácí příprava do 8. 5. 2020

  Pusťte si, prosím, úvodní text ze 14. a 25. lekce z Portugalštiny nejen pro samouky a napište resumé textů z těchto lekcí podle poslechu (můžete si text pustit dvakrát). Resumé textů mi, prosím, vložte sem na Moodle. Vypracujte si také, prosím, následující cvičení z učebnice: 235/2 a 4, 236/7, 398/2 a 3, 399/9. Cvičení mi sem dávat nemusíte, zkontrolujte si je podle klíče. Dále Vás prosím o vypracování cvičení na slovesa v přiloženém pdf souboru (ve cvičení na str. 51 ve větách nahoře vyplňujete buď osobní nebo prostý infinitiv). Tato cvičení mi, prosím, dejte také sem na Moodle. Všechny úkoly sem, prosím, vložte do 8. 5. Pěknou zábavu:)

 • Domácí příprava do 22. 5. 2020

  Pusťte si, prosím, úvodní text z 21. lekce z Portugalštiny nejen pro samouky a napište resumé tohoto textu podle poslechu (můžete si text pustit dvakrát). Resumé mi, prosím, vložte sem na Moodle. Vypracujte si také, prosím, následující cvičení z učebnice: 342/3, 343/4, 5 a 7. Cvičení mi sem dávat nemusíte, zkontrolujte si je podle klíče. Dále Vás prosím o vypracování cvičení na konjunktiv v přiloženém pdf souboru a pro zpestření ještě cvičení na přísloví v portugalštině (spojte dvě části přísloví). Tato cvičení mi, prosím, dejte také sem na Moodle. Dále Vás prosím o vypracování slohové práce na téma Os meus lugares preferido e odiado. Porquê?. Popište tedy své oblíbené místo a zdůvodněte, proč ho máte rády. Stejně tak své nejméně oblíbené (nenáviděné) místo. Může to být země, město, moře, kuře, stavení atd. Nepište tam samozřejmě, o jaké místo konkrétně jde. Já budu zase hádat:) Všechny úkoly sem, prosím, vložte do 22. 5. Pěknou zábavu:)

  Jakmile odevzdáte tyto úkoly a budete mít i splněné všechny předešlé, zapíšu Vám do SISu zápočet za tento předmět.