Osnova témat

 • Úvod

  Cílem předmětu je představit aktuální problematiku hudební výchovy v předškolním věku z hudebně pedagogického a psychologického hlediska a vše názorně představit na příkladech. Dálším cílem je  motivovat studenty k pedagogické tvořivosti tím, že vytvoří autorskou hudební pohádku.

  Předškolní hudební pedagogika v kontextu evropského vzdělávání a výchovy. Integrativní hudební pedagogika a polyestetická výchova. Charakteristika a rozvoj základních hudebních schopností. Problematika nápravy nezpěvnosti a řečových nedostatků prostřednictvím hudebních aktivit. Didaktika pěveckých, instrumentálních, pohybových a poslechových činností u dětí v předškolním věku. Instrumentální vybavení učitelky v mateřské škole (dovednosti potřebné pro hru na klavír a zobcovou sopránovou flétnu).

 • Drobné úkoly na rozhýbání hudebního myšlení

  Vše si připomeneme ve výuce 18. 2.

  • Vytvořte druhý hlas podle zadání, realizujte, nahrajte (stačí zvuk).

  • Podle vzoru rytmizujte dané říkadlo ve dvou variantách, realizulte, nahrajte se (stačí zvuk).

   Nahrávku vložte s úkolem.

  • Podle vzoru vytvořte dvě variace samostatně zvolené písně

  • Pracujte písemně podle zadání, nahrajte. Vložte písemné řešení i zvukovou nahrávku. Kontrolujte se u klavíru. Můžete zpívat na text písní, nebo jména not.

 • Hudební faktory, základy hudební psychologie

 • Hudební pohádka

  • Příklad vypracované seminární práce. Zařazení do integrovaného bloku, formulace cílů nebo očekávaných výstupů. Text pohádky - ve formě scénáře pro učitelku při prvním čtení, vlastní píseň a zařazená lidová/umělá píseň. Návrhy tematicky navazujících činností (v celém spektru cílů v senzomotorice a grafomotorice).

   Odkaz na video "Jak Honza pomohl opravit mlýn" (zvukové efekty zde zajišťuje moje neviditelná dcera, ale ve školce bych si poradila sama :-))

  • Vkládejte připravenou hudební pohádku s jednou lidovou nebo umělou písní a s jednou vlastní autorskou písní - doporučuji formu scénáře po učitelku při prvním předvedení pohádky dětem. U písně se předpokládá zvládnutí poutavého klavírního doprovodu (harmonizace, předehra, dohra...). Všechny zařazené hudební součásti musíte aktivně zvládat. Připojte popis tří (hudebních i mimohudebních) aktivit motivovaných pohádkou. Písně s klavírním doprovodem nahrajte.

 • Hudební gramotnost, pregramotnost a organizační "fíglíky" v HV