Topic outline

 • General

  POZOR! Změny podmínek atestace:

  Pro získaní zkoušky je třeba:

  - Pravidelně odevzdávat úkoly zadané v Moodlu.

  - Vést si učitelské portfolio v elektronické podobě. Na konci semestru zasláno jako podklad ke zkoušce.

  - Absolvovat videopohovor prokazující znalosti oborové didaktiky a schopnost úvahy nad problematickými otázkami a situacemi pedagogické praxe.