Topic outline

 • General

  • V tomto testu budou ověřovány znalosti z reálií německy mluvících zemí mimo Německa. 

   Na vypracování testu je 60 minut, test bude zpřístupněn 17.5. ve 12:30 a bude možné jej vyplňovat nejpozději do 14:00. 

   Během testu není dovoleno nahlížet do publikací, vlastních proznámek ani pracovat s internetovými zdroji. 

 • Topic 1

 • Topic 2

 • Topic 3