Topic outline

 • General

 • Úvod

  Cílem kurzu je seznámení studentů s teoretickým zakotvením sociálních věd v širším systému poznávání a související metodologií. Zvláštní pozornost bude věnována postavení teritoriálních studií ve srovnání s dalšími obory. V praktické části seminář studentům představí základní formální a technické požadavky, jež je třeba při studiu dodržovat. Pozornost bude též věnována kritickému myšlení, akademickému psaní a písemné i ústní argumentaci.

  Podmínky pro splnění kurzu:

  • pravidelná účast (jedna neomluvená absence)
  • pravidelná příprava na hodiny - odevzdávání domácích úkolů
  • prezentace na vybrané téma
  • závěrečný test (je stejný pro všechny kurzy)

  Práce v semináři má připouštěcí charakter k závěrečnému testu, tj. bez splnění povinností v semináři nebude student moci psát závěrečný test.

  Kontakt na vyučující:

  jasencakova@centrum.cz, 723 715 559

  Konzultační hodiny po dohodě.

  Termíny prezentací:

  31. 10. - J. Brůna, J. Blatný

  7. 11. - P. Kašparová, V. Chvála

  14. 11. - B. Obrazová, A. Šidelka

  21. 11. - J. Hawlanová, V. Bílinec

  28. 11. - J. Řezníček, A. Trunečka

  5. 12. - A. Češková, S. Podskalská

  12. 12. - T. Jančák

 • 10. 10. 2019: Knihovna Jinonice

 • 17. 10. 2019: Databáze odborných časopisů

  Do 24. 10. pošlete prosím témata svých prezentací. Děkuji.

 • 24. 10. 2019: Ústní projev, řečnické formy výkladu

 • 31. 10. 2019: Práce s textovým editorem Word

  PREZENTACE:  J. Brůna, J. Blatný

 • 7. 11. 2019: Formální náležitosti akademického textu

  PREZENTACE: P. Kašparová, V. Chvála

 • 21. 11. 2019: Word/Formální náležitosti akademického textu

  PREZENTACE: P. Kašparová, V. Chvála, B. Obrazová, A. Šidelka

  Téma semináře: Způsoby odkazování, citační normy

 • 28. 11. 2019: Náležitosti akademického textu

  PREZENTACE: J. Řezníček, A. Trunečka

 • Příprava ke zkoušce