Topic outline

 • General

 • Úvod

  Cílem semináře je předložit studentům ucelený náhled na vývoj sovětského a ruského hospodářství. Témata kurzu jsou řazena chronologicky.

  Podmínky pro splnění kurzu

  • Pravidelná účast (jedna neomluvená absence)
  • Referát
  • Pravidelná příprava na hodiny (četba k tématu, odevzdání textu na zadané téma na základě samostudia - 1 NS/ příprava na esej)

  Požadavky na zpracování referátu:

  • Viz Vyhláška ředitele IMS 2019/2020
  • Zpracování a přednesení referátu v délce cca 20 minut
  • Cílem referátu je vyzkoušet si své schopnosti vyhledávání informací
  • Příprava prezentace v Powerpointu nebo obdobném programu
  • Prezentace se odesílá na můj e-mail cca týden před přednesením referátu
  • Referát bude odevzdán ve formě souvislého textu (3-5 normostran) a opatřen poznámkovým aparátem (normu naleznete na stránkách institutu) do 9.12.2019 do 16:00 na mou adresu a na adresu satelitniseminare1@gmail.comUkládat ve formátu jmb248_jasencakova_novajjan_referat (formát .doc nebo .docx)
   • struktura úvod-stať-závěr
   • bude obsahovat kritické zhodnocení použitých zdrojů
  • Pro zpracování referátu je nutní použít alespoň polovinu zdrojů v cizím jazyce.
  • Využít cca 4-5 zdrojů.

  Hodnocení semináře (dle Opatření děkanky 17/2018 a 20/2019)

  a) ústní vystoupení s referátem - 30 bodů

  b) aktivní účast v hodině/ příprava na hodinu - 30 bodů

  c) písemná podoba referátu - 40 bodů

  Hodnotí se první odevzdaná verze referátu.

  Kontakt na vyučující:

  jasencakova@centrum.cz, 723 715 559

  Konzultační hodiny po dohodě.

 • 17. 10. 2019: Rusko v 19. století

  Referát: Kristýna Bartáková - Transsibiřská magistrála

 • 24. 10. 2019: Rusko na začátku 20. století

  Referát: Tomáš Halaška - Ruská armáda v předvečer první světové války

 • 31. 10. 2019: Rusko po r. 1917

 • 7. 11. 2019: zrušeno

 • 14. 11. 2019: Stalinské období

   ReferátFilip Culek - Reforma ruského systému vzdělávání

   

 • 21. 11. 2018: Poválečná obnova

  Referát: Kristýna Jehličková - Stachanovské hnutí

  Referát: Ivanna Němcová -  Cesta života a její význam

  Referát: Kryštof Tomeček - 7 sester jako symbol obnovy

 • 28. 11. 2019: Období Chruščova

  Referát: Jana Oravcová - Chruščovova cesta po USA

 • 5. 12. 2019: Období Chruščova

  Referát: Alžběta Rychtarová - Lety do vesmíru

 • 12. 12. 2019: Období Brežněva

  Referát: Eliška Petrová - Protialkoholní kampaň

 • 19. 12. 2019: Rezerva

 • 9. 1. 2020: Příprava na zkoušku