Topic outline

 • Sylabus

  pořadí

  datum

  název

  příprava

  přednášející

  1.

  3/10

  Úvodní hodina: seznámení s obsahem kurzu a atestací; základní koncepty

  EASA, 2016, Proč je dobré mít antropologii

   

  Etnomedicína

  2.

  10/10

  Ájurvéda

   

  Film: Pan, 2001. Ájurvéda – umění bytí

   

  3.

  17/10

  Ájurvéda II.

  Souček, I. 2017. Obraz Indickej medicíny

   

  4.

  24/10

  Společné aspekty tradičního léčitelství v Africe

   

  Kamila Axmanová

  5.

  31/10

  Biomedicína jako etnomedicína

  Mol, A., Law, J. 2003. Vtělené jednání, zjednávání těla

  Foucault, M. 2001. Zrození kliniky

  Good, B. 1994. Medicine, rationality, experience.

  6.

  7/11

  Lidové léčitelství v Čechách: historie zkoumání, specifika

  Dohledat k tématu lidového léčitelství 1 pramen

  Kamila Axmanová

  Komplementární, alternativní medicíny a (nové) spirituality

  7.

  14/11

  KAM v České republice

   

  Křížová, E. 2015. Alternativní medicína v České republice.

  Pološero ČT: Nekonvenční medicína.

   

  8.

  21/11

  Medicínský turismus, šamanismus a Ayahuasca 

  Film: Poltikovitch, 2011. Maestra Ahayuasca.

  Host: Lucie Remešová

  9.

  28/11

  Etnografie ájurvédy v ČR

  Wolfová, A. 2017. Děllání ájurvédských těl. Cargo (1-2), 51-70. 

  10.

  5/12

  Léčení v čarodejnictví/ andělské spiritualitě v ČR

  Potréty berlínských léčitelů (Aj)

  Jan Tesárek

  Vztah biomedicíny a jejích alternativ

  11.

  12/12

  V moci ďábla: mezi psychiatrií a pastorací

  Konopásek, S., Paleček, J. 2007. V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima

  Film: Derrickson, 2005. V moci ďábla

   

  12.

  19/12

  Jiná těla (subjektivity), jiná léčba: autismus a KAM

  Polčová, L. 2019. Kďe sú hranice člověka? Hľadanie autistickej subjektivity

  (doporučené: Film: Scott, 2009. the Horse boy)

  Host: Lenka Polčová

  13.

  9/1

  Vztah KAM a biomedicíny optikou technologií

  Film: Geyrhalter, 2012. Donauspital.

   Jaroslav Klepal

 • Formální povinnosti pro splnění kurzu

  podmínka:
  • Účast na hodinách min. 70%.
  • Aktivní participace v hodinách/ moodle diskusích (20 % známky).
  • Závěrečná písemná práce/ Ppt prezentace (80 % známky).
  • deadline vložení práce do moodle: 6.1.2020
  • téma + zdroj + bibliografie odborné literatury nutno nahrát do moodle (do 26.11!!!)...finální verze tématu + bibliografie do 17.12.2020
  • vztažena minimálně ke dvěma odborným titulům z oblasti antropologie či kvalitativní sociologie (min. 1 z povinné či doporučené literatury kurzu)

  design:

  •5-7NS/ 6-9 slidů: pojednání jednoho z "alternativních" způsobů zacházení se zdravím za využití odborné antropologické či sociologické literatury.

  •ARGUMENTY MUSÍ BÝT ZAKOTVENÉ V LITERATUŘE - pozor na plagiátorství!!!! - Přečtěte si manuál, jak citovat: https://kuk.muni.cz/animace/eiz/pdf.php?file=publikacni_etika/citace.pdf

  • 2. hodina: Ájurvéda

   Příprava:

   • Podívejte se na film: Pan, 2001: Ájurvéda - umění bytí.
   • Při sledování filmu, uvažujte o tom:
    • co je cílem filmu
    • co je hlavní myšlenka filmu
    • pro jaké publikum film vzniknul
    • jakým způsobem film ájurvédu vykresluje
    • jaká je pozice autorů filmu ve vztahu k ájurvédě
    • (některé body se do značné míry překrývají)
   • Doporučená četba: Souček, I. 2017: Obraz Indickej medicíny: Od koloniálnej minulosti po současnosť. Cargo 1–2/2017, pp. 35–49.

   • 3. Ájurvéda II.

    příprava:

    kdo neviděl film: viz výše

    přečtěte si:

    Souček, I. 2017: Obraz Indickej medicíny: Od koloniálnej minulosti po současnosť. Cargo 1–2/2017, pp. 35–49.

    Otázky k filmu:

    Z článku od Hrešanové (viz četba) nastudujte pojetí etnomedicíny - - -

    • uvažujte o filmu v kontextu kategorií
     • etnomedicína (viz Hrešanová)
     • etnocentrismus (viz Souček)
     • orientalismus (viz Souček)
    • 4. Tradiční léčitelství v Africe

     shlédněte video:

     uvažujte o něm ve vztahu ke konceptům:

     etnomedicína

     etnocentrismus

     orientalismus

     medicínský pluralismus a synkretismus

     • 5. Biomedicína jako etnomedicína

      Přečtěte si:

      • Mol, A. / Law, J. (2003): Vtělené jednání, zjednávaná těla: Příklad hypoglykémie. Biograf (31): odst: 1-8.
      • Good, B. (1994). Medicine, rationality and experience. Cambridge University Press (kapitola: Entering the body, constructing disease; str. 70-83)/NEBO - PRO TY, KDO NEČTOU V AJ/ Foucault, M. (2010). Zrození kliniky. Pavel Mervart. (Předmluva; str. 9-19)

      Na základě četby vymysli, jak bys definoval biomedicínu jako etnomedicínu: jaké jsou kulturně specifické aspekty medicíny? V čem se liší literatura k této hodině od zdrojů, ze kterých jsme vycházeli v předešlých hodinách?

      • 6. Lidové léčitelství v Čechách

       Vyhledejte v archivu, na internetu či kdekoliv jinde dobové ideálně autentické záznamy o lidovém léčitelství.
       Je důležité, aby text či citace z textu byly dobové, např. obrozenecké časopisy či jiné publikace, dopisy..atd. (časové rozmezí max. do poloviny 20.století)
       Je možný i záznam či zápis rozhovoru s pamětníkem – Váš rozhovor s pamětníkem či cizí.
       V hodině se budeme snažit o ukotvení dobových záznamů do širšího historicko-sociálního kontextu z pohledu antropologie a etnologie.
       Odevzdejte do moodle
       dokument obsahující:

       vaše jméno
       datum
       (název záznamu)
       popis záznamu
       zdroj, ze kterého jste čerpali
      • KAM v České republice

       Přečtěte si:

       Křížová, E. 2015. Alternativní medicína v České republice. Karolinum, Praha. (povinně 108-115)

       Na základě četby sledujte jeden díl pořadu z produkce České televize:

       https://www.ceskatelevize.cz/porady/10318730018-polosero/218562222000010-polosero-nekonvencni-medicina/

       uvažujte o tom, jak se jednotliví účastníci pořadu vztahují k alternativní i k západní medicíně.

       • Medicínský turismus, šamanismus a Ayahuasca

        Shlédněte film:

        https://ulozto.cz/file/GgcgJGkB/maestra-ayahuasca-cesky-rar

        Při sledování filmu, uvažujte o:

        1. formě - kritické zhodnocení pramene

        • co je cílem filmu
        • co je hlavní myšlenka filmu
        • pro jaké publikum film vzniknul
        • jakým způsobem film rituál vykresluje (v čem, dle filmu spočívá)
        • jaká je pozice autorů filmu ve vztahu k rituálu užívání Ayahuascy

        2. obsahu 

        • co je: člověk; tělo; zdraví; nemoc - z hlediska filmu

        • Etnografie ájurvédy v ČR

         Doporučená četba:

         Wolfová, A. 2017. Dělání ájurvédských těl. Cargo 15 (1-2), 51-70.

         Uvažujte o:

         • KAM jako terénu/ tématu
         • pozici autorky ve vztahu ke zkoumanému fenoménu
         • čem všem může výzkum KAM vypovídat
         • V moci ďábla: mezi psychiatrií a pastorací

          Shlédněte:

          V moci ďábla (2005), film. Režie Scott Derrickson. Scénář Paul Harris Boardman a Scott Derrickson. 119 min. USA (distribuce v ČR: Falcon)

          Přečtěte si doporučeně:

          Konopásek, Z., Paleček, J. (2006): V moci ďábla: Exorcismus věřícnýma očima. Biograf (40-41): 145-178. 75 odst. 

          • Vztah KAM a biomedicíny optikou technologií

           shlédněte: 

           Film: Geyrhalter, 2012. Donauspital.

           ke stažení: https://uloz.to/file/X5qFJONFVfCF/danube-hospital-mp4