Topic outline

 • Možnosti a meze společenské vědy: pohled Maxe Webera

  K textu napište konspekt v rozsahu dvou normostran (3600 znaků). Otázky berte jako vodítka, nemusíte se jich nutně všech držet. Konspekt rozhodně nemá mít strukturu otázek a odpovědí, má se jednat o samostatný text. Text zhodnoťte minimálně v posledním odstavci. 

  Proč podle vás Weber začíná úvahu o vědě rozborem praktického fungování univerzit a akademických kariér? Co z jeho rozboru pro společenské vědy plyne?

  Jaký je podle Webera vztah vědy, specializace a pokroku? Jak se věda liší od umění? 
  Na otázky jakého typu nám věda odpovědět může a na jaké naopak nemůže? V čem mohou být přednosti vědeckých odpovědí a v čem naopak spočívají jejich omezení? 
  Souhlasíte s Weberovým pojetím role vědy? Setkali jste se někdy s odlišným přístupem? 
 • Rešerše

  Úkolem na příště je zpracovat rešerši. Bude zahrnovat minimálně 6 knižních titulů a 6 odborných článků, v poměru 2 zahraniční : 1 český (ne u všech témat to ovšem jde). Doplněna by měla být minimálně dvěma odstavci o minimálním rozsahu 1800 znaků, kde popíšete zdroje a postup práce, použitá klíčová slova apod. 

  Těm, kdo byli v hodině, jsem zadal témata, ti, kdo v hodině nebyli, nechť mi napíšou. 

  Oproti tomu, co jsem říkal v hodině, přesuneme debatu o plagiátu a čtení materiálů k němu až do další hodiny, na tu také budete psát úvahu nad četbou, ať nejste úplně přehlceni. 

 • Podvod ve vědě

  Výuka 12. listopadu odpadá v důsledku studentské okupační stávky. 

  Na příště budete mít trochu více četby, ale vzhledem k jejímu detektivnímu charakteru vám to doufám nebude moc vadit. Za úkol máte napsat úvahu v rozsahu minimálně 4 normostrany, která odpoví na otázku, co debaty o podvodech ve vědě vypovídají o samotné vědě, bude nějak rozvíjet témata, o nichž jste si přečetli a kriticky se vyrovná s přečteným.

  Povinnou četbou je v tomto případě článek Jiřího Peška Podvod jako vážný problém světové vědy i aktuální české historiografie, dále články od Foltýnka a Kozmanové v aktuálních Dějinách a přítomnosti, podnět studentů v kauze Kovář: http://www.ffabula.cz/cs/akce-projekty/obscura/komentare/dopustil-se-profesor-martin-kovar-prorektor-univerzity-karlovy-plagiatorstvi/ a dále některé texty z této stránky: závěrečná zpráva EK FF UK, její doprovodná analýza, stanovisko Martina Kováře a odpověď EK FF UK na toto stanovisko. 

  Volitelně si můžete přečíst odpověď na Peška od Katky Volné zde: http://www.hiu.cas.cz/cs/download/cch-1-2015.pdf (je krátká, případně si můžete přečíst i Peškovu odpověď na odpověď), Burghův článek ve stejném čísle Dějin a současnosti a další materiály na stránce věnované Kovářově kauze (zejména posudky Kvačka a Pánka a odpověď komise). 

 • Anotace závěrečné práce

  Do 3. prosince bude deadline na anotace závěrečné seminární práce. Mají minimální rozsah 2 normostrany, představí téma a způsob, jakým jej budete sledovat (včetně výzkumné otázky) a také základní představu o struktuře práce. Součástí práce (nebude se počítat do rozsahu) bude rešerše, která zahrne 4 knihy a 4 odborné články. 

 • Věda jako sociální praxe

  Na příště čteme tři texty o sociálním fungování vědy:

  http://abicko.avcr.cz/2015/07/09/

  https://vedavyzkum.cz/blogy-a-rozhovory/vaclav-horejsi/kdo-a-jak-ukoluje-hodnoti-a-plati-vedce

  http://ceskapozice.lidovky.cz/forum/lze-merit-kvalitu-a-produktivitu-vedcu.A121029_112520_pozice_82017

  a do 6. 1. v 18.00 bude uzávěrka na stručný esej (minimální rozsah 3 normostrany, tedy 5400 znaků s mezerami).

  V MOODLU ZATÍM NELZE ZADAT DEADLINE NA PŘÍŠTÍ ROK, PROTO JE TAM ZADÁNO SILVESTROVSKÉ DATUM, PLATÍ ALE DEADLINE 6. LEDNA.

 • Test

  Stručný závěrečný test si napíšeme 7. ledna, pokud na hodině nebudete nebo test nenapíšete, budete mít možnost napsat si jej v náhradním termínu. Test se nijak neznámkuje, pouze prospěl/neprospěl, jeho složení pouze umožňuje projít ke zkoušce, jejímž obsahem je napsání písemné práce a rozprava nad prací.

  • Závěrečná práce a termín náhradního testu

   Seminární práce se odevzdává nejpozději 19. ledna v 23:55. Minimální rozsah je 12 stran, minimálně počet odborných zdrojů je 5 knih a 5 odborných článků (optimum je více), není-li vážný důvod proti tomu, měla by aspoň třetina z nich být v angličtině.

   Náhradní termín testu bude v úterý 21. ledna od 13:30, pokud to bude možné, v místnosti 4014 (jinak se operativně přesuneme).