Topic outline

 • General

 • Výkazy

 • Plán lekce

 • Závěrečná "zkouška"

  Erasmovské kurzy musí být zakončeny zkouškou, tj. známkou. Zkouška však může mít podobu závěrečné práce, projektu apod. Celkové hodnocení může (u online výuky by i mělo) být také postaveno na průběžné práci.

  Možnost postupu:

  1) studenti budou hodnoceni na základě celkové práce v kurzu: docházka, aktivita, domácí příprava - včasné odevzávání úkolů, určitý počet povinný, např. texty
  2) jedna krátká prezentace (3 minuty, 5 slidů, návrh níže): prezentovaná v hodině, nebo komentovaná a odeslaná vám - s možností povinného vrtevnického hodnocení
  3) závěrečný projekt: video (také s možností vrstevnického hodnocení), prezentace videí jako možnost závěrečné lekce
  4) online progress test (víc pokusů, k (sebe)reflexi)

  Hodnocení by pak bylo spíš formativní a známka se odvíjí od počtu prezencí, splněných úkolů ve smyslu "kdo chodil a odevzdával včas, splnil vše - 1, kdo chodil, ale neodevzdal - 2, kdo chodil méně a taky nemá splněné vše - 3, výraznější počet absencí a úkolů - 4".
 • Videa tento semestr neděláme

  • Videozáznamy LS2020 Workshop
   Restricted Not available unless: You belong to LS 2020