Topic outline

 • General

 • Výkazy

  • Stáhněte si prosím a zapisujte činnost. Pokud máte závěrečný test nadvakrát, napište závěrečný test 1 a 2. Na přípravu/opravu tam už jsou tam vepsány 3 hodiny navíc. Dokument pak odevzdáte spolu s návrhem na stipendium. Podepisuju já.

  • Poté co vyplníte výkaz odučených hodin, přenesete výslednou částku sem. Vyplňte také oranžově označené položky. Oba dokumenty pošlete elektronicky.
 • Reflektivní deník

  Součástí kurzu Pedagogická praxe je vedení reflektivního deníku.
  Zapisujte prosím pravidelně.

 • Závěrečná "zkouška"

  Erasmovské kurzy musí být zakončeny zkouškou, tj. známkou. Zkouška však může mít podobu závěrečné práce, projektu apod. Celkové hodnocení může být také částečně  postaveno na průběžné práci.

  Možnost postupu:

  1) studenti budou hodnoceni na základě celkové práce v kurzu: docházka, aktivita, domácí příprava - včasné odevzdávání úkolů, určitý počet povinný, např. texty
  2) jedna krátká prezentace (3 minuty, 5 slidů, návrh níže): prezentovaná v hodině, nebo komentovaná a odeslaná vám - s možností povinného vrstevnického hodnocení
  3) závěrečný projekt: video (také s možností vrstevnického hodnocení), prezentace videí jako možnost závěrečné lekce
  4) progress test


  • Instrukce jsou anglicky, ale pokud si myslíte, že to vaši studenti zvládnout, napište jim je česky (nebo oběma jazyky).

   The task is to create a presentation about something CZECH.

   Step 1: Choose your topic. It can be a place, person, celebrity, event (whatever relating to the Czech Republic.

   Step 2: The presentation should have 5 - 7 slides. Each slide should containa picture and one sentence in Czech. Do NOT translate it. Try to use your notes and textbook but do not google translate whole sentences - the aim is for the others to understand and practise what they learned (they will not understand googled sentences). 

   If you want to use new words, feel free to look them up and include as a glossary note in brackets with translation (see the model presentation). There should be maximum 5 new words in your presentation. 

   Step 3: If you need any help, e-mail me.

   Step 4: Rehearse and get ready to present in class.


  • Go over the textbook and your notes to refresh what topics we covered and how much your have learned.

   Then, you can work on your own and record a monologue that can be accompanied by pictures or yourself.  If you like, you can work in pairs/threes and create the footage together if you decide to do a dialogue for instance.

   Make a compilation of your best language performance (edit out anything less than perfect :-) – if in doubt, ask your teacher). It should be at least one minute long, with more people, each one should speak for 1 minute.

   If the video is too big to upload, you can send your teacher a link to your googledrive.
   Your video will be watched and assessed by another person in class as well as the teacher.