Osnova témat

 • Téma 1

  Výskyt a působení anorganických látek ve vzduchu, vodních a půdních systémech

  • Téma 2

   Výskyt a působení organických látek ve vzduchu, vodních a půdních systémech

   • Téma 3

    Toxicita cizorodých látek a jejich vliv na zdraví člověka

    • Téma 4

     Zdraví prospěšné přírodní látky