Topic outline

 • General

 • Topic 1

  Výskyt a působení anorganických látek ve vzduchu, vodních a půdních systémech

 • Topic 2

  Výskyt a působení organických látek ve vzduchu, vodních a půdních systémech

 • Topic 3

  Toxicita cizorodých látek a jejich vliv na zdraví člověka

 • Topic 4

  Zdraví prospěšné přírodní látky