Topic outline

 • Topic 1

  Blok I

  Bezpečnost práce v laboratoři, ochrana zdraví při práci v laboratoři

  Nejdůležitější vybavení laboratoře a zařízení

  Sklo, práce se sklem

  Laboratorní přístroje

   

  Vyhodnocování výsledků,

  Vypracování protokolů

  • Topic 2

   Blok II

   Fyzikálně chemické metody

   Měření teploty, pH, vodivosti, teploty tání, indexu lomu, specifické otáčivosti

   • Topic 3

    Blok III

    Základní laboratorní techniky

    Homogenizace, filtrace, extrakce, krystalizace, odpařování, sublimace, lyofilizace, odstřed´ování, titrace

    • Topic 4

     Blok IV

     Separační techniky 

     Chromatografie (tenkovrstvá, kapalinová, plynová)

     • Topic 5

      Blok V

      Spektroskopické metody

      Elektrochemické metody