Topic outline

 • General

  Podmínky zápočtu

   

  Hodnocené činnosti:

  • docházka; 
  • 4 průběžné úkoly v moodle (4x10 b.), pozor, za pozdní odevzdání ﹣4 body;
  • písemný závěrečný výstup - návrh plánu BP (40 b.); 
  • ústní obhajoba návrhu BP (20 b.).

  Splnění podmínek pro udělení zápočtu:

  • min. 7x docházka (z 10);
  • vypracování všech 4 úkolů a závěrečného výstupu;
  • přednesení obhajoby;
  • celkem získání min. 60 bodů.
 • Topic 1

  Co je bakalářská práce? Studenti porozumí smyslu bakalářské práce a souvislosti se studijním programem bakalářského studia oboru pedagogika. Budou diskutovány relevantní studijní předpisy a etika psaní závěrečných prací.
   
 • Topic 2

  Typy bakalářských prací. Studenti porozumí struktuře jednotlivých typů bakalářských prací. V semináři bude probíhat diskuse na základě domácí přípravy (viz ÚKOL 1) a objasnění základních součástí prací. Jak vybrat téma své práce? Dále studenti vypracují první kroky na cestě k výběru tématu a typu své bakalářské práce.
  • Topic 3

   Cíle a výzkumné otázky. Studenti si osvojí správné formulování cílů a výzkumných otázek bakalářské práce.
   Informační zdroje. Studenti se naučí vyhledávat odbornou literaturu vztahující se k tématu a metodologii práce.
   • Topic 4

    Teoretická část práce - způsob studia odborné literatury, analýza teoretických zdrojů, citace a odkazování, shrnování a parafrázování, kompilát a plagiát.
    Citační software.