Topic outline

 • General

  Kurz se věnuje problematice vývoje politického systému Skotska a Walesu s důrazem na problematiku 20. století. Cílem kurzu je prostřednictvím analýzy regionálních politických systémů přiblížit na pozadí vývoje britského politického systému kulturní, sociální a politické odlišnosti obou regionů.

  Platforma pro online výuku v LS 2020/21 je Zoom.

  Zoom:

  Meeting ID:

  Kurz je zakončen ústní případně písemnou zkouškou; způsob zkoušení bude stanoven v LS 2021/22 s ohledem na pravidla zkušebního řádu v podmínkách covid-19.

  V případě, že doporučenou formou zkoušky v LS 2021/22 bude online zkoušení, bude zkouška probíhat písemnou formou (test - otevřené otázky), a to na platformě moodle. Studenti dostanou před termínem testu heslo umožňující jim přístup k testu.  Literatura:

  Vzhledem k rozsáhlé literatuře týkající se historického, politického a kulturního vývoje skotského a velšského národního vědomí a regionálního politického systému obsahuje přehled literatury tituly ve dvou kategoriích. 

  • Povinnou literaturu v anglickém jazyce, s níž se musí všichni studenti seznámit.
  • Doporučenou literaturu obsahující základní faktografické a metodologické práce včetně obecných přehledů dostupných v českém jazyce, v nichž lze nalézt nezbytné shrnující informace k probírané problematice.

  Povinná literatura:

  Bogdanor, V. (2001). Devolution in the United Kingdom. Oxford University Press. pp. 201-254.

  Bohrer, R. H., Krutz, G. S. (2005). The devolved party systems of the United Kingdom. Sub-national Variations from the National Model. Party Politics, 11 (6), pp. 654-673.

  Cairney, P. (2011). Coalition and Minority Government in Scotland: Lessons for the United Kingdom? The Political Quarterly, 82/2, pp. 261-269. 

  Hearn, J. (2002). Narrative, Agency, and Mood: On the Social Construction of National History in Scotland. Comparative Studies in Society and History, 44 (4), pp. 745-769.

  Chambers, P., Thompson A. (2005). Coming to Terms with the Past: Religion and Identity in Wales. Social Compass, 52 (3), pp. 337-352.

  Jones, M. R. (1992). Beyond Identity? The Reconstruction of the Welsh. The Journal of British Studies, 31 (4). pp. 330-357.

  Laffin, M., Shaw, E., Taylor, G. (2007). The new sub-national politics of the British Labour Party. Party Politics 13 (1), pp.88-108.

  Lebeda, T. (2010). AMS není MMP. Poznámka ke kategorizaci dvou zdánlivě podobných systémů. In J. Mlejnek a kol., Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systémů poměrných. Praha: Karolinum, s. 7-14.

  Palmer, R. (2011). Coalition and Minority Government in Wales: Lessons for the United Kingdom? The Political Quarterly, 82/2, pp. 270-278.

  Results of Devolution Referendums (1979 & 1997), Research Paper No 97/113, 10 November 1997.

  Říchová, B. (2010). Additional Member System a volby do Velšského národního shromáždění (1999-2007). J. Mlejnek a kol., Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systémů poměrných. Praha: Karolinum, s. 107-136. 

  Trevor Roper, H. (2008). Invention of Scotland: Myth and History. Yale University Press, part III. Sartorial Myth, pp.189-236. 

   

  Doporučená literatura

  Hechter, M. (1999; 1. vyd. 1975). Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development. New Brunswick.

  Hroch, M. (1996). V národním zájmu. Požadavky a cíle evropských národních hnutí 19. století v komparativní perspektivě. Praha: FF UK.

  Hroch. M. (1986). Evropská národní hnutí v 19. století. Praha: Svoboda.

  Morgan, K. O. (1999). Dějiny Británie. Praha: NLN.

  Polišenský, J. (1982). Dějiny Británie. Praha: Svoboda.

  Říchová, B. (2020). Dějiny Walesu. Praha: NLN.

  Strmiska, M. (1998). Regionální strany a stranické systémy. Španělsko, Itálie, Velká Británie a Severní Irsko. Brno: CDK, s. 135-151.

  Viereck, W., Viereck K., Ramisch, H. (2004). Encyklopedický atlas anglického jazyka. Praha: NLN (části věnované keltským jazykům).

  Wormaldová, J. (ed.) (2007). Dějiny Skotska. Praha: NLN.

  Diskuse brexit:

  Wales: Brexit - What Next?' panel discussion - 22nd January 2020:

  Scotland: Scotalnd, Brexit and Devolution:

   

 • 1. Prostor a historie: Wales a Skotsko v britských dějinách

  Četba:

  Hechter, M. (1999; 1. vyd. 1975). Internal Colonialism: The Celtic Fringe in British National Development. New Brunswick.

  Říchová, B.(2020). Dějiny Walesu. Praha: NLN.

  Wormaldová, J. (ed.) (2007). Dějiny Skotska. Praha: NLN.

 • 2. Menšinové a regionální jazyky ve Skotsku a Walesu

  Četba:

  Chambers, P. Thompson A. (2005). Coming to Terms with the Past: Religion and Identity in Wales. Social Compass, 52 (3), pp. 337-352.

  Jones, M. R. (1992). Beyond Identity? The Reconstruction of the Welsh. The Journal of British Studies, 31 (4). pp. 330-357.

  Hearn, J. (2002). Narrative, Agency, and Mood: On the Social Construction of National History in Scotland. Comparative Studies in Society and History, 44 (4), pp. 745-769.

 • 3. Na cestě k devoluci: referenda 1979 a 1997

  Četba:

  Bogdanor, V. (2001). Devolution in the United Kingdom. Oxford University Press. pp. 201-254.

  Results of Devolution Referendums (1979 & 1997), Research Paper No 97/113, 10 November 1997.

 • 4. Geneze skotských a vešských politických institucí

  Četba:

  Bogdanor, V. (2001). Devolution in the United Kingdom. Oxford University Press.

 • 5. Volební systém AMS: základní vymezení a dopady na stranické systémy ve Skotsku a Walesu

  Četba:

  Lebeda, T. (2010). AMS není MMP. Poznámka ke kategorizaci dvou zdánlivě podobných systémů. In J. Mlejnek a kol., Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systémů poměrných. Praha: Karolinum, s. 7-14.

  Říchová, B. (2010). Additional Member system a volby do Velšského národního shromáždění (1999-2007). J. Mlejnek a kol., Smíšené volební systémy a většinotvorné modifikace systémů poměrných. Praha: Karolinum, s. 107-136.

   

 • 6. Regionální vládní systém ve Skotsku a Walesu: charakteristika parlamentní vlády a její proměny po roce 1999

  Četba:

  Bogdanor, V. (2001). Devolution in the United Kingdom. Oxford University Press. pp. 110-143 a 144-160.

  Cairney, P. (2011). Coalition and Minority Government in Scotland: Lessons for the United Kingdom? The Political Quarterly, 82/2, pp. 261-269. 

  Palmer, R. (2011). Coalition and Minority Government in Wales: Lessons for the United Kingdom? The Political Quarterly, 82/2, pp. 270-278.

 • 7. Politické strany a stranický systém Skotska a Walesu; problematika celostátních a regionálních politických stran

  Četba:

  Bohrer, R. H., Krutz, G. S. (2005). The devolved party systems of the United Kingdom. Sub-national Variations from the National Model. Party Politics, 11 (6), pp. 654-673.

  Laffin, M., Shaw, E., Taylor, G. (2007). The new sub-national politics of the British Labour Party. Party Politics 13 (1), pp.88-108.