Topic outline

 • General

 • George Polya a pojem heuristiky

  • Kniha o tom, jak žáky naučit řešit úlohy

  • Klasická učebnice řešení úloh od jednoho z velkých matematiků 20. století.

 • Imre Lakatos a tvorba matematických pojmů

  • Slavná knížka o jedné třídě, ve které se potkali malý Euler, Cauchy, Legendre, Poincaré a další.

 • Hans Freudenthal a realistická matematika

  • Přednášky zakladatele jednoho z matematických didaktických proudů - tzv. realistické matematiky.

 • Felix Klein a elementární matematika z pohledu vyšší matematiky