Topic outline

  • General

  • Připravený formulář na písemné záznamy z praxí

  • Seznamy vhodných institucí k vykonávání praxe

  • Diskusní fórum

    Každý student musí povinně napsat 2 příspěvky, které se týkají varianty praxí na kterou student dochází a na další 2 příspěvky ze stejné varianty praxí od jiných studentů reagovat

  • Další povinné úkoly