Aperçu des sections

 • Généralités

 • Anotace

  Disciplína seznamuje s platným právem katolické církve latinského obřadu (tj. s kanonickým právem) a jeho hlavním zákoníkem (Kodexem kanonického práva). Zahrnuje výklad všeobecných norem kodexu a personální blok (základy kanonického práva ústavního a řeholního); ze správního bloku je přednášeno kanonické právo magisteriální a sanktifikační.

 • Literatura

  a) prameny:

  Kodex kanonického práva. Úřední znění textu a překlad do češtiny, Praha 1994

  HRDINA I. A. Prameny ke studiu kanonického práva, Plzeň 2007

  Jan Pavel II. Apoštolská konstituce Pastor bonus, 1988


  b) studijní texty:

  HRDINA, I. A. Kanonické právo; dějiny pramenů, teorie, platné právo, Plzeň 2011

  BEALl, J. P. ; CORIDEN, J. A. ; GREEN, T. J., New Commentary on the Code of Canon Law, New York 2000

  KRUKOWSKI, J.; SOBAŃSKI, R. Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego; Normy ogólne, Poznań 2003.

  GÓRECKI, E. Obecné normy Kodexu kanonického práva Jana Pavla II., Olomouc 1993 (I) a 1994 (II)

  IVAN, J. Úvodné kánony Kódexov Katolíckej cirkvi, Michalovce 2008

  ARRIETA, J. A. Governance Structures within the Catholic Church, Montreal 2000

  ZUBERT B. W. Řeholní právo, Olomouc 1996

 • Požadavky ke zkoušce

  Zkouška se skládá ústně.

 • Sylabus