Topic outline

 • General

  • Předmět seznamuje studenty s problematikou autority. Analyzuje pojem autorita. Zabývá se podobou, členitostí, budováním a uplatňováním autority v různých prostředích, zejména v prostředí školní výchovy. Snaží se odpovědět na otázku, čím si učitel buduje a získává autoritu a v důsledku čeho ji naopak ztrácí.

   Podmínkou ukončení předmětu je zápočet, ke kterému zpracujete úkol, jehož zadání najdete níže.

   Úkol můžete splnit během LS (přesněji do 13. 5. 2022), ale neotálejte.

   Richterová

 • Úkol k zápočtu: pro studenty v kombinovaném i prezenčním studiu.