Aperçu des semaines

 • Généralités

  Kurz se zaměřuje na charakteristiku vývoje a vztahu Spojeného království a Irska, resp. Severního Irska s důrazem na problematiku 20. století. Důraz je kladen na vývoj anglo-irských a britsko-irských vztahů a charakteristiku vládního a stranického systému Irské republiky a Severního Irska včetně analýzy jednání a smluv vztahujících se k ustavení autonomní vlády v Severním Irsku. Nedílnou součástí výkladu je přehled a charakteristika politických stran působících v obou oblastech a klasifikace stranického systému.

  Cílem kurzu je, aby se studenti formou přednášek, diskusí a četby seznámili s klíčovými momenty historického a politického vývoje anglo-irských, resp. britsko-irských vztahů, problematikou politických systémů Irské republiky i Severního Irska a obou a současně měli možnost blíže pochopit a kriticky zhodnotit koncept konsociačního vládnutí, který patří k doposud výrazně preferovaným přístupům v souvislosti s problematikou řešení severoirského konfliktu.

  Kurz probíhá formou přednášek a diskusí k probírané tematice. Předpokládá se průběžná příprava na jednotlivé přednášky.

  V LS 2020/21 probíhá kurz na Zoom:  https://cesnet.zoom.us/j/92541980781

  Internetové zdroje:

  http://cain.ulst.ac.uk/index.html

  http://cain.ulst.ac.uk/events/sunningdale/agreement.htm

  http://www.oireachtas.ie/parliament/about/history/parliamentinireland/

  http://www.eoni.org.uk/Elections/Election-results-and-statistics/Election-results-and-statistics-2003-onwards/Elections-2016

  Povinná literatura:

  Šlosarčík, I. (2007). Politický systém Irska. Praha: SLON.

  Doporučená literatura (plus soubory pdf. k jednoltivým tematům):

  Frank, J. (2006). Konflikt v Severním Irsku. Praha: Triton.

  Melichar, H. (2017). Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku. Brno: Barrister and Principal.

  Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny.

  O´Brien, B. (2003). Dlouhý boj. IRA and Sinn Féin od ozbrojeného boje k mírovým  rozhovorům. Brno: Nakl. Zvláštní vydání.

  V LS 2020/21 probíhají přednášky i semináře na platformě Zoom:

  Podmínkou ukončení kurzu je:

  1) Pravidelná a aktivní účast na přednáškách.

  2) Každý student musí v průběhu semestru předložit celkem čtyři position papers k aktuálním otázkám - dva vztahující se k problematice Irské republiky a dva týkající se problematiky Severního Irska: 40 %

  3) Middterm test: 30 %

  4) Závěrečný test: 30 %

  Známka:

  A = výtečně (vynikající výkon pouze s drobnými chybami) (91-100%)

  B = velmi dobře (nadprůměrný výkon avšak s určitými chybami) (81-90 %)

  C = dobře (celkově dobrý výkon s řadou výrazných chyb) (71-80 %)

  D = uspokojivě (přijatelný výkon, ale se značnými nedostatky) (61-70 %)

  E = dostatečně (výkon splňuje minimální požadavky) (51-60 %)

  F = nedostatečně, neprospěl (je zapotřebí značné množství další práce) (0-50 %)

   

 • 15. -21. únor 2021

  Úvodní setkání

  Seznámení s problematikou a základní informace o kurzu. 

 • 22. - 28. únor 2021

  Téma 1: Klíčové události anglo-irských vztahů do 19. století.

  • 1. - 7. březen 2021

   Téma 2: Irish Home Rule a britská politika 19. a počátku 20. století. Problematika formování irského národního hnutí a vznik irských politických stran.

   Četba:

   I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 13-26.

   Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny. s. 188-225.

   • 8. - 14. březen 2021

    Téma 3: Dublinské povstání; vznik Irské republiky a problematika Severního Irska

    Četba:

    I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 26-31.

    Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny, s. 226-239.

   • 15. - 21. březen 2021

    Téma 4: Irská republika 1921-1949; ústavní a politický systém po roce 1949 (postavení prezidenta, parlament)

    1) Ústavní ukotvení politického systému; ústavní a politický systém po roce 1949 (postavení prezidenta, parlament)

    2) Postavení a struktura horní a dolní komory irského parlamentu

    3) Problematika utváření irských vlád; základní charakteristika vládních modelů (koalice, menšinové vlády)

    4) Volební systém

    Četba:

    I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 31-75, s. 77-109.

    Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny, s. 249-258, s. 263-278, s. 279-293.

   • 22. - 28. březen 2021

    Téma 5: Politické strany a stranický systém Irské republiky

    1) Hlavní politické strany a jejich geneze

    2) Charakteristika jednotlivých politických stran (FG, FF, SF)

    3) Významné osobnosti v čele stran

    Četba:

    I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 135-160.

   • 29. březen - 4. duben 2021

    Middterm Test (30 %):

    Test zahrnuje dva tematické okruhy:

    a) klíčové okamžiky v dějinách Irska a UK

    b) problematika Irské republiky

   • 5. - 11. duben 2021

    Téma 6: Severní Irsko a autonomní správa 1921-1972

    Četba:

    I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 217-232.

    Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny, s. 240-262.

   • 12. - 18. duben 2021

    Téma 7: Přímá správa Severního Irska 1972-1998 a pokusy o zavedení autonomní vlády v 80. letech (Sunningdale Agreement, Anglo-Irish Agreement)

    1) konsociační pokusy o zavedení autonomní vlády v 80. letech

    2) Sunningdale Agreement

    3) Anglo-Irish Agreement

    Četba:

    I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 227-239.

   • 19 avril - 25 avril

    Téma 8: Problematika mírového procesu po roce 1995

    1) Zapojení USA do mírového procesu

    2) Zapojení Sinn Féin do mírového procesu

    Četba:

    H. Melichar (2017). Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku, s. 96-187.

   • 26. duben - 2. květen 2021

    Téma 9: Good Friday Agreement (1998) - aktéři a výsledky tzv. mírového procesu

    1) Good Friday Agreement (1998) - aktéři, mezinárodní vliv, výsledky tzv. mírového procesu.

    2) Vývoj severoirské politické scény po roce 1998

    Četba:

    H. Melichar (2017). Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku, s. 143-187.

    I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 245-248.

   • 3. - 9. květen 2021

    Téma 10: Vývoj severoirské politické scény po roce 1998 - St. Andrews Agreement (2006). Reprezentace severoirských zájmů v britské legislativě a exekutivě

   • 10. - 14. květen 2021

    Téma 11: Severoirské politické strany a stranický systém

    1) Charakteristika hlavních politických stran

    2) Problematika cleavages v severoirském politickém systému

    3) Vztah severoirských politických stran k britskému parlamentu (reprezentace a neúčast)

    Četba:

    H. Melichar (2017). Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku, s. 83-96.

    I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 240-241.

   • 18. květen 2021 - 9:00

    Test k problematice Severního Irska zahrnuje dva klíčové tematické okruhy:

    a) problematiku přímé a nepřímé správy v Severním Irsku a klíčové problémy mírového procesu po roce 1972;

    b) problematiku politického systému Severního Irska (parlament, volební systém, politické strany).

    Váha testu = 30 % konečné známky.

   • 8. červen 2021 - 13:00

    Test k problematice Severního Irska zahrnuje dva klíčové tematické okruhy:

    a) problematiku přímé a nepřímé správy v Severním Irsku a klíčové problémy mírového procesu po roce 1972;

    b) problematiku politického systému Severního Irska (parlament, volební systém, politické strany).

    Váha testu = 30 % konečné známky.