Weekly outline

 • General

  Kurz se zaměřuje na charakteristiku vývoje a vztahu Spojeného království a Irska, resp. Severního Irska s důrazem na problematiku 20. století. Důraz je kladen na vývoj anglo-irských a britsko-irských vztahů a charakteristiku vládního a stranického systému Irské republiky a Severního Irska včetně analýzy jednání a smluv vztahujících se k ustavení autonomní vlády v Severním Irsku. Nedílnou součástí výkladu je přehled a charakteristika politických stran působících v obou oblastech a klasifikace stranického systému.

  Cílem kurzu je, aby se studenti formou přednášek, diskusí a četby seznámili s klíčovými momenty historického a politického vývoje anglo-irských, resp. britsko-irských vztahů, problematikou politických systémů Irské republiky i Severního Irska a obou a současně měli možnost blíže pochopit a kriticky zhodnotit koncept konsociačního vládnutí, který patří k doposud výrazně preferovaným přístupům v souvislosti s problematikou řešení severoirského konfliktu.

  Kurz probíhá formou přednášek a diskusí k probírané tematice. Předpokládá se průběžná příprava na jednotlivé přednášky.

  V LS 2021/22 probíhá kurz na Zoom: https://cesnet.zoom.us/j/98646041207

  Internetové zdroje:

  http://cain.ulst.ac.uk/index.html

  http://cain.ulst.ac.uk/events/sunningdale/agreement.htm

  http://www.oireachtas.ie/parliament/about/history/parliamentinireland/

  http://www.eoni.org.uk/Elections/Election-results-and-statistics/Election-results-and-statistics-2003-onwards/Elections-2016

  Povinná literatura:

  Šlosarčík, I. (2007). Politický systém Irska. Praha: SLON.

  Doporučená literatura (plus soubory pdf. k jednoltivým tematům):

  Frank, J. (2006). Konflikt v Severním Irsku. Praha: Triton.

  Melichar, H. (2017). Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku. Brno: Barrister and Principal.

  Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny.

  O´Brien, B. (2003). Dlouhý boj. IRA and Sinn Féin od ozbrojeného boje k mírovým  rozhovorům. Brno: Nakl. Zvláštní vydání.

  V LS 2021/22 probíhají přednášky i semináře hybridně.

  Podmínkou ukončení kurzu je:

  1) Pravidelná a aktivní účast na přednáškách.

  2) Každý student musí v průběhu semestru předložit celkem čtyři position papers k aktuálním otázkám - dva vztahující se k problematice Irské republiky a dva týkající se problematiky Severního Irska: 40 %

  3) Middterm test: 30 %

  4) Závěrečný test: 30 %

  Známka:

  A = 91-100 bodů

  B = 81-90 bodů

  C = 71-80 bodů

  D = 61-70 bodů

  E = 51-60 bodů

  F = 0-50 bodů

   

  • 15. únor 2022

   Úvodní setkání

   Seznámení s problematikou a základní informace o kurzu. 

   • 22. únor 2022

    Téma 1: Klíčové události anglo-irských vztahů do 19. století.

    • 1. březen 2022

     Téma 2: Irish Home Rule a britská politika 19. a počátku 20. století. Problematika formování irského národního hnutí a vznik irských politických stran.

     Četba:

     I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 13-26.

     Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny. s. 188-225.

     • 8. březen 2022

      Téma 3: Dublinské povstání; vznik Irské republiky a problematika Severního Irska

      Četba:

      I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 26-31.

      Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny, s. 226-239.

     • 15. březen 2022

      Téma 4: Irská republika 1921-1949; ústavní a politický systém po roce 1949 (postavení prezidenta, parlament)

      1) Ústavní ukotvení politického systému; ústavní a politický systém po roce 1949 (postavení prezidenta, parlament)

      2) Postavení a struktura horní a dolní komory irského parlamentu

      3) Problematika utváření irských vlád; základní charakteristika vládních modelů (koalice, menšinové vlády)

      4) Volební systém

      Četba:

      I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 31-75, s. 77-109.

      Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny, s. 249-258, s. 263-278, s. 279-293.

     • 22. březen 2022

      Téma 5: Politické strany a stranický systém Irské republiky

      1) Hlavní politické strany a jejich geneze

      2) Charakteristika jednotlivých politických stran (FG, FF, SF)

      3) Významné osobnosti v čele stran

      Četba:

      I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 135-160.

     • 5. duben 2022 - 12:30 Test

      Middterm Test (30 %):

      Test zahrnuje dva tematické okruhy:

      a) klíčové okamžiky v dějinách Irska a UK

      b) problematika Irské republiky

     • 12. duben 2022

      Téma 6: Severní Irsko a autonomní správa 1921-1972

      Četba:

      I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 217-232.

      Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny, s. 240-262.

     • 19. duben 2022

      Téma 7: Přímá správa Severního Irska 1972-1998 a pokusy o zavedení autonomní vlády v 80. letech (Sunningdale Agreement, Anglo-Irish Agreement)

      1) konsociační pokusy o zavedení autonomní vlády v 80. letech

      2) Sunningdale Agreement

      3) Anglo-Irish Agreement

      Četba:

      I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 227-239.

     • 26. duben 2022

      Téma 8:

      Problematika mírového procesu po roce 1995

      1) Zapojení USA do mírového procesu

      2) Zapojení Sinn Féin do mírového procesu

      Good Friday Agreement (1998) - aktéři a výsledky tzv. mírového procesu. Vývoj severoirské politické scény po roce 1998 - St. Andrews Agreement (2006). Reprezentace severoirských zájmů v britské legislativě a exekutivě

      Četba:

      H. Melichar (2017). Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku, s. s. 96-187 a 143-187.

      I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 245-248.

     • 3. květen 2022

      Téma 11: Severoirské politické strany a stranický systém

      1) Charakteristika hlavních politických stran

      2) Problematika cleavages v severoirském politickém systému

      3) Vztah severoirských politických stran k britskému parlamentu (reprezentace a neúčast)

      Četba:

      H. Melichar (2017). Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku, s. 83-96.

      I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 240-241.

     • 10. květen 2022 - 12:30 Test č. 1

      Test k problematice Severního Irska zahrnuje dva klíčové tematické okruhy:

      a) problematiku přímé a nepřímé správy v Severním Irsku a klíčové problémy mírového procesu po roce 1972;

      b) problematiku politického systému Severního Irska (parlament, volební systém, politické strany).

      Váha testu = 30 % konečné známky.

     • 17. květen 2022 - 12:30: Test č. 2