Weekly outline

 • General

  Kurz se zaměřuje na charakteristiku vývoje a vztahu Spojeného království a Irska, resp. Severního Irska s důrazem na problematiku 20. století. Důraz je kladen na vývoj anglo-irských a britsko-irských vztahů a charakteristiku vládního a stranického systému Irské republiky a Severního Irska včetně analýzy jednání a smluv vztahujících se k ustavení autonomní vlády v Severním Irsku. Nedílnou součástí výkladu je přehled a charakteristika politických stran působících v obou oblastech a klasifikace stranického systému.

  Cílem kurzu je, aby se studenti formou přednášek, diskusí a četby seznámili s klíčovými momenty historického a politického vývoje anglo-irských, resp. britsko-irských vztahů, problematikou politických systémů Irské republiky i Severního Irska a obou a současně měli možnost blíže pochopit a kriticky zhodnotit koncept konsociačního vládnutí, který patří k doposud výrazně preferovaným přístupům v souvislosti s problematikou řešení severoirského konfliktu.

  Kurz probíhá formou přednášek a diskusí k probírané tematice. Předpokládá se průběžná příprava na jednotlivé přednášky.


  Internetové zdroje:

  http://cain.ulst.ac.uk/index.html

  http://cain.ulst.ac.uk/events/sunningdale/agreement.htm

  http://www.oireachtas.ie/parliament/about/history/parliamentinireland/

  http://www.eoni.org.uk/Elections/Election-results-and-statistics/Election-results-and-statistics-2003-onwards/Elections-2016

  Povinná literatura:

  Frank, J. (2006). Konflikt v Severním Irsku. Praha: Triton.

  Melichar, H. (2017). Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku. Brno: Barrister and Principal.

  Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny.

  O´Brien, B. (2003). Dlouhý boj. IRA and Sinn Féin od ozbrojeného boje k mírovým  rozhovorům. Brno: Nakl. Zvláštní vydání.

  Pringle, D. G. (1980). Electoral Systems and Political Manipulation: A Case Study of Northern Ireland in the 1920s. The Economic and Social Review, Vol. 11. No. 3, pp. 187-2005.

  Šlosarčík, I. (2007). Politický systém Irska. Praha: SLON.


  Doporučená literatura (plus soubory pdf. k jednotlivým tématům):

  McKittrick, D., McVea, D. (2001). Making sense of the Troubles. Penguin Books.

  Tonge, J. (2005). The New Northern Irish Politics? Palgrave, Macmillan.

  Whitten, L. C. (2021). Constitutional change in Northern Ireland. Review of the Constitutionl Guest Paper. Institute for Government.


  Podmínkou ukončení kurzu je:

  1) Pravidelná a aktivní účast na přednáškách a diskusích.

  2) Čtyři seminární práce týkající se aktuálních problémů Irské republiky (dvě seminární práce), resp. Severního Irska (dvě seminární práce): 40 % - pro splnění povinnosti musí student odevzdat nejméně 2 práce.

  3) Middterm test: 30 %

  4) Závěrečný test: 30 %


  Známka:

  A = 91-100 bodů

  B = 81-90 bodů

  C = 71-80 bodů

  D = 61-70 bodů

  E = 51-60 bodů

  F = 0-50 bodů

 • 20. únor 2024

  Téma: Úvod do problematiky anglo-irských, resp. britsko-irských vztahů


 • 27. únor 2024

  Téma: Britská politika vůči Irsku v průběhu 19. a na počátku 20. století (Irish Home Rule). Problematika formování irského národního hnutí a vznik irských politických stran.


  Četba:

  I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 13-26.

  Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny. s. 188-225.

 • 5. březen 2024

  Téma: Vznik Irské republiky a Severního Irska


  a) Dublinské povstání 

  b) vznik Irské republiky 

  c) Irská republika 1921-1949.


 • 12. březen 2024

  Téma: Ústavní a politický systém Irské republiky po roce 1949

  1) Ústavní ukotvení politického systému (postavení prezidenta, parlament)

  2) Postavení a struktura horní a dolní komory irského parlamentu

  3) Problematika utváření irských vlád; základní charakteristika vládních modelů (koalice, menšinové vlády)

  4) Volební systém
 • 19. březen 2024

  Téma: Politické strany a stranický systém Irské republiky


  1) Hlavní politické strany a jejich geneze

  2) Charakteristika jednotlivých politických stran (FG, FF, SF)

  3) Významné osobnosti v čele stran


  Četba:

  I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 135-160.

  • Aktualita v rozsahu 1 normostrana, tj. 1 800 znaků včetně mezer. Aktualita musí obsahovat zdroj, z něhož autor čerpal.

   Aktualita se nahrává ve formátu pdf., a to nejpozději do 19. 3. do 10:00.


 • 26. březen 2024 - Test č. 1

  Middterm Test (30 %):

  Test zahrnuje dva tematické okruhy:

  a) klíčové okamžiky v dějinách Irska a UK

  b) problematika politického systému Irské republiky

 • 2. duben 2024

  Téma: Severní Irsko - současná společnost 

  1. Vývoj severoirské společnosti - problematika sčítání obyvatel od sklonku 19. století do současnosti 
  2. Problematika náboženství, jazyka a identity  
  3. Struktura současné společnosti - Census 2021: základní trendy vývoje 


  Četba:

  I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 217-232.

  Moody, T. W., Martin, F. X. a kol. (1996). Dějiny Irska. Praha: Nakl. Lidové noviny, s. 240-262.

 • 9. duben 2024

  Téma: Období autonomní správy a počátky Troubles


  1) Problematika autonomní správy Severního Irska do roku 1972
  2) Období tzv. Troubles: příčiny a důsledky hnutí 


  Četba:

  I. Šlosarčík (2007). Politický systém Irska, s. 227-239.

 • 16. duben 2024

  This week
  Téma:
  Přímá správa Severního Irska 1972-1998 a pokusy o zavedení autonomní vlády do roku 1998. 

  1) konsociační pokusy o zavedení autonomní vlády v 80. letech

  2) Sunningdale Agreement

  3) Anglo-Irish Agreement

  4) Problematika mírového procesu po roce 1995. 


  Četba:

  H. Melichar (2017). Spojené státy americké a mírový proces v Severním Irsku, s. s. 96-187 a 143-187.


 • 23. duben 2024

  TémaObnovení autonomní vlády v Severním Irsku po roce 1998; charakter autonomní vlády

  1) Good Friday Agreement (1998) - aktéři a výsledky tzv. mírového procesu a vývoj severoirské politické scény po roce 1998 - St. Andrews Agreement (2006).

  2) Reprezentace severoirských zájmů v britské legislativě a exekutivě po roce 1998.

  3) Problematika nefunkčnosti systému a jeho změny 
 • 30. duben 2024

  Téma: Stranický systém v Severním Irsku a jeho charakteristika 

  1) Problematika cleavages v severoirském stranickém systému - unionismus vs. nacionalismus

  2) Vztah severoirských politických stran k britskému parlamentu (reprezentace a neúčast)


  • Aktualita v rozsahu 1 normostrana, tj. 1 800 znaků včetně mezer. Aktualita musí obsahovat zdroj, z něhož autor čerpal.

   Aktualita se nahrává ve formátu pdf., a to nejpozději do 30. 4. do 10:00.


 • 7. květen 2024

  Téma: Charakteristika jednotlivých severoirských politických stran

  1) Sinn Féin

  2) Unionisté

  3) Alliance Party a další politické strany působící v regionu
  • Text věnující se problematice vývoje situace v Severním Irsku po roce 1998 a občanským právům.