Topic outline

 • Úvod

  Alternativní pedagogika OKNZ0P104B

  doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D., e-mail: jana.strakova@pedf.cuni.cz

  Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D., e-mail: jaroslava.simonova@pedf.cuni.cz 

  Cílem kurzu je seznámení se základními diskurzy ve vzdělávání a zprostředkování informací o vybraných alternativních směrech ve vzdělávání v České republice a ve světě. Formou prezentací, analýzy dokumentů, exkurzí a komentovaných videoukázek s následnou diskusí dostanete příležitost přemýšlet o principech, na kterých jednotlivé alternativní pedagogické směry stavějí, a metodách a přístupech, které používají. 


  V rámci kurzu budeme mít příležitost setkat se dvakrát - 18. února a 22. března.  

  • 18. únor 2019

   Setkání 18. února bylo věnováno následujícím tématům:

   1. obsah a organizace kurzu

   2. požadavky na klasifikovaný zápočet

   3. skupinová diskuse o zkušenostech studentů s alternativní pedagogikou, charakteristikách alternativní školy a postavení alternativních směrů v českém vzdělávacím systému

   4. prezentace Mgr. Jaroslavy Simonové, Ph.D. o hlavních diskurzech ve vzdělávání a základních typech alternativních škol 

   5. prezentace PhDr. Jany Nováčkové "Kdo má řídit vzdělávání dětí?"

   6. prezentace doc. RNDr. Jany Strakové, Ph.D. "Doplněk ke svobodným školám" 

   Informace o obsahu a organizaci kurzu, požadavcích na klasifikovaný zápočet a prezentace jsou přiloženy. 

  • 22. březen 2019

   Setkání 22. března bylo věnováno následujícím tématům: 

   1. Gymnázium Na Zatlance
   2. Přírodní škola
   3. domácí vzdělávání
   4. závěrečné shrnutí

   Prezentace a další dokumenty jsou přiloženy.