Topic outline

 • Autorský kolektiv

  • Na tvorbě textů se podíleli členové oddělení lyžování katedry Sportů v přírodě UK FTVS, obrázkovou část publikace zajišťoval Bronislav Kračmar z oddělení vodních sportů.

 • Základy biomechaniky běhu na lyžích

  • View Go through the activity to the end
   „Biomechanika je nauka o struktuře a mechanickém chování živých organismů“, která aplikuje inženýrské metody pro analýzu lidské lokomoce i další motoriky. 
   Cílem běhu na lyžích je:
   • překonat určitou vzdálenost v podmínkách běžecké stopy nebo ve volném terénu
   • v závodním pojetí je cílem překonat danou trať v co nejkratším čase (co nejrychleji)  => všechny činnosti a pohyby by měly být co nejefektivnější a nejekonomičtější
   • to vyžaduje zvládnout široký rozsah pohybových dovedností = běžecká technika
   • z obecné fyziky: základem každého pohybu je síla – popisuje biomechanika
  •  Test je kontrolní a tudíž slouží studentům pouze k ověření prostudovaného materiálu.

 • Základy biomechaniky jízdy na sjezdových lyžích

 • Závodní technika běhu na lyžích

  • View Go through the activity to the end

   V etapě závodního lyžování dochází k účelnému zdokonalování běžecké techniky z hlediska závodní činnosti. Pohybově dokonalá technika běhu se již aplikuje a přizpůsobuje do konkrétních podmínek závodních tratí. 

 • Lyžařské kvalifikace

  • View Go through the activity to the end

   Z právního hlediska je podnikání v oblasti poskytování služeb vázanou živností. To znamená, že pro samostatný výkon „vyučování lyžování či snowboardingu“ musí mít instruktor daného sportovního odvětví odborné profesní vzdělání pro oblast lyžování nebo snowboardingu. Toto vzdělání lze v ČR získat u vzdělávacích zařízení, která mají akreditaci MŠMT pro tuto činnost.

 • Didaktika lyžování

  • View Go through the activity to the end

   Didaktika lyžování vychází z obecných principů a modelů didaktiky školní tělesné výchovy a je aplikována do proměnlivého specifického prostředí. Do vzájemné interakce zde vstupuje v první řadě učitel a žák, což jsou stěžejní aktéři vzdělávacího procesu. Dále se na vzdělávacím procesu podílí učivo a také specifické prostředí.

  • Test je kontrolní a slouží tudíž studentům pouze k ověření prostudovaného materiálu.

 • Hry a jejich využití při lyžařském výcviku

  • Hry by měly být nezbytnou součástí jak výuky, tak i sportovního tréninku dětí, ale i dospělých. Hry zábavnou formou rozvíjejí pohybové dovednosti, obratnost, rychlost, vytrvalost a socializují skupinu. Bohužel bývají opomíjeny a nedoceněny.

  • Test je kontrolní a slouží tudíž studentům pouze k ověření prostudovaného materiálu.

 • Specifika výuky lyžování dětí

  • View Go through the activity to the end

   Výuka lyžování dětí má svá specifika. Musí odpovídat jednak zákonitostem motorického učení a zároveň musí respektovat zvláštnosti vývoje dětského organismu tak, aby nedocházelo k poškození v důsledku neodpovídajícího zatížení. Dále je nutné řídit se didaktickými metodami, zejména metodou přiměřenosti a postupnosti. Výuka lyžování se rozděluje do jednotlivých etap, které na sebe navazují.

 • Závodní lyžování - pravidla lyžařských závodů

 • Bezpečnost na horách

  • View Go through the activity to the end

   Zimní střediska, zejména v českých horách, a hlavně v období  jarních prázdnin, jsou přeplněná, na sjezdových i běžeckých tratích se vyskytuje velká frekvence lyžařů. V poslední době se také zvýšil zájem o další aktivity jako je skialpinismus, výlety na sněžnicích atd., kde se lyžaři pohybují i ve volném terénu a zvyšuje se tak riziko vzniku úrazů. Pokud budeme znát příčiny, můžeme úspěšně čelit těmto situacím. Vyžaduje to však určité znalosti i zkušenosti. Je potřeba si osvojit pravidla chování nejen na sjezdových a běžeckých tratích, ale také ve volném terénu a ve snowparcích. Stejně tak je důležitá lavinová problematika.

  • Test je kontrolní a slouží tudíž studentům pouze k ověření prostudovaného materiálu.

 • Lyžařská turistika

  • View Go through the activity to the end

   Zimní turistiku můžeme provádět v různě těžkých terénních a klimatických podmínkách, záleží zejména na možnostech lidského organismu. Od toho se odvíjí plánování a vedení výcviku, výletů, vycházek, přechodů  a dalších forem. Pro bezpečný průběh lyžařské túry je potřeba znát základní zásady pro její organizaci a vedení.

  • Test je kontrolní a slouží tudíž studentům pouze k ověření prostudovaného materiálu.

 • Zvláštnosti výuky lyžování zdravotně postižených