Topic outline

  • Rozšiřující volitelný kurz pro studenty hispanistiky. Kurz rozvíjí schopnost porozumění přečtenému textu, jeho interpretace, reformulace základních myšlenek a utřídění informací z textu. Je možné ho využít zejména pro
   - celkové zlepšení španělštiny a rozšíření slovní zásoby
   - zlepšení schopnosti práce s textem a posílení překladatelských dovedností
   - rozšířenou přípravu na BZK a na překladovou část zkoušky z předmětu Specializovaný jazykový seminář

   Kurz nemá prezenční výuku a je celý v režimu online.
   Kurz obsahuje devět autentických španělských textů (články z novin, recenze, praktické návody) seřazených podle obtížnosti (přibližně od úrovně B2 po C1). Ke každému textu náleží test o 3–5 otázkách, který kontroluje porozumění textu, schopnost získat z něj relevantní informace a správně pochopit obsah jeho sdělení.

   Prezenční výuka je nahrazena doporučenou literaturou (veškeré publikace jsou dostupné i online přes knihovnu Institutu Cervantes), která se zaměřuje na strategie pro lepší pochopení psaného textu a práci s ním, a automatickou zpětnou vazbou u každé špatně zodpovězené otázky, která studentovi umožňuje zpětně si vyhledat pasáže textu, jimž špatně porozuměl, uvědomit si, co ho ke špatné odpovědi vedlo, a provést autoevaluaci, která mu pomůže se podobným chybám v budoucnu vyhnout.
  • Chcete-li kurz využít jako volitelný předmět, je nutné zapsat si ho nejpozději do 7. března 2018 (18:00) v SISu (kód: ASPV0048)

   Testy je možné vyplňovat průběžně po celý semestr. Pro získání zápočtu na konci semestru musí student nejpozději do 18. května 2018 (včetně) vyplnit všech 9 testů a dosáhnout v nich průměrné celkové úspěšnosti alespoň 70 %.

   Otázky se v každém testu generují náhodně z většího souboru, každý test je tedy jedinečný a studenti nemají možnost od sebe opisovat. Po 18. květnu 2018 se testování uzavře a již nebude možné vyplnit kontrolní testy ani získat zápočet.

  • Alonso Belmonte, María Isabel (2006). Las lecturas en la clase. Madrid: EnClave ELE.

   http://libroselectronicos.cervantes.es/opac/?id=00011839#recordCard

   Cárdenas Bernal, Francisca (2015). Actividades para el macro común europeo: refuerzo para el DELE C1. Madrid: EnClave ELE.

   http://libroselectronicos.cervantes.es/opac/?id=00022705#recordCard

   Cassany, Daniel (2012). En_línea. Leer y escribir en la red. Barcelona: Anagrama.

   http://libroselectronicos.cervantes.es/opac/?id=00026073#recordCard

   Cassany, Daniel (2012). Para ser letrados. Voces y miradas sobre la lectura. Barcelona: Paidós.

   http://libroselectronicos.cervantes.es/opac/?id=00026042#recordCard

   Cassany, Daniel (2012). Taller de textos. Leer, escribir y comentar en el aula. Barcelona: Paidós.

   http://libroselectronicos.cervantes.es/opac/?id=00026073#recordCard

   Parodi, Giovanni (coord.) (2010). Saber leer. Madrid: Aguilar.

   http://libroselectronicos.cervantes.es/opac/?id=00025084#recordCard

   Puertas Moya, Francisco Ernesto (2014). ¡Dale a DELE! C1. Madrid: EnClave ELE.

   http://libroselectronicos.cervantes.es/opac/?id=00022673#recordCard

 • Text 1

  Pozorně si přečtěte Text 1 a následně odpovězte na otázky v testu. Po odeslání odpovědí se Vám zobrazí úspěšnost, jíž jste dosáhli, a správné řešení i s případným komentářem u otázek, na které jste odpověděli špatně. Test nemá žádný časový limit, ale nelze ho opakovat.

 • Text 2

  Pozorně si přečtěte Text 2 a následně odpovězte na otázky v testu (u možností a, b, c je správně vždy jen jedna). Po odeslání odpovědí se Vám zobrazí úspěšnost, jíž jste dosáhli, a správné řešení i s případným komentářem u otázek, na které jste odpověděli špatně. Test nemá žádný časový limit, ale nelze ho opakovat.

 • Text 3

  Pozorně si přečtěte Text 3 a následně odpovězte na otázky v testu. Po odeslání odpovědí se Vám zobrazí úspěšnost, jíž jste dosáhli, a správné řešení i s případným komentářem u otázek, na které jste odpověděli špatně. Test nemá žádný časový limit, ale nelze ho opakovat.

 • Text 4

  Pozorně si přečtěte Text 4 a následně odpovězte na otázky v testu. Po odeslání odpovědí se Vám zobrazí úspěšnost, jíž jste dosáhli, a správné řešení i s případným komentářem u otázek, na které jste odpověděli špatně. Test nemá žádný časový limit, ale nelze ho opakovat.

 • Text 5

  Pozorně si přečtěte Text 5 a následně odpovězte na otázky v testu. Po odeslání odpovědí se Vám zobrazí úspěšnost, jíž jste dosáhli, a správné řešení i s případným komentářem u otázek, na které jste odpověděli špatně. Test nemá žádný časový limit, ale nelze ho opakovat.

 • Text 6

  Pozorně si přečtěte Text 6 a následně odpovězte na otázky v testu. Po odeslání odpovědí se Vám zobrazí úspěšnost, jíž jste dosáhli, a správné řešení i s případným komentářem u otázek, na které jste odpověděli špatně. Test nemá žádný časový limit, ale nelze ho opakovat.

 • Text 7

  Pozorně si přečtěte Text 7 a následně odpovězte na otázky v testu. Po odeslání odpovědí se Vám zobrazí úspěšnost, jíž jste dosáhli, a správné řešení i s případným komentářem u otázek, na které jste odpověděli špatně. Test nemá žádný časový limit, ale nelze ho opakovat.

 • Text 8

  Pozorně si přečtěte Text 8 a následně odpovězte na otázky v testu. Po odeslání odpovědí se Vám zobrazí úspěšnost, jíž jste dosáhli, a správné řešení i s případným komentářem u otázek, na které jste odpověděli špatně. Test nemá žádný časový limit, ale nelze ho opakovat.

 • Text 9

  Pozorně si přečtěte Text 9 a následně odpovězte na otázky v testu. Po odeslání odpovědí se Vám zobrazí úspěšnost, jíž jste dosáhli, a správné řešení i s případným komentářem u otázek, na které jste odpověděli špatně. Test nemá žádný časový limit, ale nelze ho opakovat. U otázek, kde je na výběr více možností, je vždy správná jen jedna odpověď.

 • Zhodnocení kurzu