Topic outline

 • Úvodní informace

  Jazyk, text, interpretace, interpretační chyby, dezinterpretace. Rozumění v hermeneutické tradici jako teoretické intellegere. Rozumění u Heideggera jako rozumět své věci, stačit na ni, umět si s ní poradit. Každodenní rozumění jako netematické. Předchůdné porozumění "předinterpretuje" užití. Rozvrhový charakter našeho rozumění. Rozumění jako primární, výklad jako rozvoj či rozpracování rozumění. Nikoli teorie výkladu, nýbrž vykládání samo je úkolem hermeneutiky. Bezprostředně řečené a spolumíněné. Gadamerova universální hermeneutika. Tázající se rozumění. "Vycházejíce z rozhovoru, jímž jsme, pokoušíme se přiblížit temnosti řeči." Faktická řeč nestačí, aby vyčerpala vnitřní rozhovor, který nás podněcuje k rozumění. "Možnost, že ten druhý má pravdu, je duší hermeneutiky" Habermasova kritika dorozumění ve jménu dorozumění.

 • Myto-epické období

  mýtus je určitý druh řeči, tzn. způsob, jak nakládat s jazykem, jak formulovat výpovědi, jak něco říkat, jak komunikovat, jak popisovat a vysvětlovat svět
 • Dějiny hermeneutiky filosofie od miléťanů po Sókrata

 • Presokratici/Pythagorejci

 • Sókratés

  Období Sókratova mládí lze charakterizovat námořním rozmachem Athén a válečními taženími proti perské říši. Athény nově na cestě k demokracii - občané se účastní věcí veřejných, lid přebírá většinu soudních pravomocí a uvolňuje se mu postupně cesta ke všem funkcím veřejným, zavádí se odměny za veřejnou činnost (soudnictví, rada polis), jež zasahuje i do hospodářského odvětví.

 • Platón

  „Božský Platón“ — pozdně antický a středověký titul athénského filosofa žijícího v letech 427 — 348 př. n. l.
  Platón si jako první důsledně a systematicky klade otázku - - co věc je? Tedy jaké je její určení jako celku nebo jaká je její podstata.
 • Aristotelés

 • HERMENEUTICKÁ REFLEXE

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14