Topic outline

 • Úvodní informace

  Studijní předmět obsahuje základy ekonomie. Vymezuje ekonomii jako vědní disciplínu, charakterizuje předmět a metody jejího bádání a její místo v systému věd. Poskytuje přehled o hlavních směrech ekonomického vývoje ve vyspělých zemích, v zemích střední a v ČR. Ukazuje na základní metody hodnocení ekonomického vývoje v jednotlivých zemích a ekonomických blocích. Obsahuje úvod do mikroekonomie. Seznamuje s hlavními formami podnikání. Zabývá se finanční gramotností.

   

 • 1. Ekonomie jako věda

 • 2. Hlavní směry ekonomického vývoje ve vyspělých zemích a postavení ČR ve světové ekonomice. Ekonomický vývoj ČR. Hrubý domácí produkt

 • 3. Základy mikroekonomie

 • 4. Podnikatelská činnost. Hospodaření s penězi

 • 5. Hospodaření s penězi

 • Topic 6

 • Topic 7

 • Topic 8

 • Topic 9

 • Topic 10

 • Topic 11

 • Topic 12

 • Topic 13

 • Topic 14