Topic outline

 • Výběrový kurz D – Psychologie - Autoreflexe učitele

  Výběrový kurz D – Psychologie - Autoreflexe učitele prohlubuje schopnost adeptů učitelství porozumět psychologickým a osobnostním předpokladům výkonu učitelského povolání.

 • Základní psychologické teorie pojetí osobnosti

 • Učitelství a vývojová psychologie

 • Komunikace a empatie

 • Sebepoznání učitele a jeho osobnostní růst

 • Autenticita ve školní praxi

 • Didaktika psychologie

  Didaktika psychologie není v současné době dostatečně rozvinuta - chybí základní metodická podpora, což ovšem neznamená, že nelze výuku psychologie didakticky myslet.

 • Hranice mezi pedagogickou a psychoterapeutickou intervencí

  Velmi důležité a obtížné téma. Kde je hranice meze pedagogikou a terapií? Nač je třeba si dát pozor a jakým aktivitám se raději vyhnout?

 • Evaluace předmětu

 • Topic 13